Raport anual 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

    Catre:                Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 29 aprilie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare aferente anului 2019

Raportarea include:

-       Situatiile financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul Anual 2019 asupra Situatiilor financiare separate ale CNTEE “Transelectrica” SA intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si elaborat in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei 15 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF);

-       Situatiile financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul Anual Consolidat 2019 asupra Situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

In anul 2019, Transelectrica a inregistrat o imbunatatire din punctul de vedere al profitabilitatii financiare, comparativ cu anul 2018.

Compania a realizat un profit de exploatare in crestere cu 15% fata de anul 2018 pe fondul diminuarii cu 13% a costurilor totale operationale (inclusiv amortizarea) compensand scaderea cu 12% a veniturilor operationale.

Segmentul activitatilor cu profit permis: a inregistrat o crestere a veniturilor in procent de 3% determinata de cresterea tarifului mediu valabil de la data de 01 iulie 2019.

In perioada analizata veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au inregistrat o crestere de 3% fata de valoarea realizata in anul 2018 (84 mil lei in 2019 fata de 82 mil lei in 2018) corespunzator nivelului de utilizare a disponibilitatilor capacitatii de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica. Totodata veniturile din tranzactii CPT au fost mai mari in anul 2019 comparativ cu anul 2018 cu suma de 2,1 mil lei (7,9 mil lei in 2019 de la 5,9 mil lei in 2018), datorita faptului ca dezechilibrele Transelectrica au fost in sens contrar dezechilibrelor PRE CIGA ENERGY si astfel vanzarea energiei excedentare in cadrul PRE a fost mai avantajoasa decat vanzarea pe Piata de Echilibrare.

EBITDA a fost negativ influentata de cresterea cheltuielilor privind operarea sistemului (14%) fata de anul 2018, cu precadere a cheltuielilor privind CPT mai mari cu 31 mil. lei dar si a cheltuielilor din servicii de sistem functionale mai mari cu 17 mil.lei comparativ cu anul 2018.

Cheltuielile operationale aferente segmentului cu  profit permis au fost impactate in principal de:

·         cresterea cu 16% a costurilor de operare a sistemului in principal cauzata de evolutia negativa a cheltuielilor privind CPT (284 mil lei in anul 2019 fata de 253 mil lei in anul 2018) pe fondul majorarii pretului mediu de achizitie a energiei electrice necesare acoperirii CPT in RET diferenta in principal aferenta lunii ianuarie cand a intrat in vigoare „Rezerva pentru stabilitatea pietei” (MSR), care impune un numar limita de certificate pentru emisiile de gaze cu efect de sera, in aceeasi luna Romania fiind preponderent importatoare de energie electrica in conditiile indisponibilitatii unor centralele electrice de producere, concomitent cu cresterea pretului mediu de achizitie CPT (de la 224 lei/MWh in 2018 la 279 lei MWh in 2019).

·         evolutia pozitiva a segmentului reprezentat de cheltuielile cu congestiile datorita diminuarii cu 6,6 mil lei (80%) fata de anul 2018, determinate in principal de asigurarea criteriului de siguranta N-1, in conditiile indisponibilitatii LEA 220 kV Fantanele – Gheorgheni, ca urmare a conditiilor meteorologice defavorabile si de asigurarea criteriului de siguranta N–1 in sectiunea 4, in conditiile retragerii programate din exploatare a LEA 400 kV Iernut – Sibiu Sud.

Segmentul activitatilor cu profit zero: inregistreaza un rezultat negativ, dar in evolutie pozitiva fata de aceeasi perioada a anului 2018, determinata de cresterea veniturilor din servicii de sistem tehnologice cu 3% si a tarifului mediu aprobat de ANRE.

Pentru al doilea semestru al anului 2019 s-au aplicat tarifele aprobate de ANRE prin Ordinul 81/2019, tarife cu intrare in vigoare la 01.07.2019 aplicabile pana la data de 31.12.2019 denumita perioada tranzitorie de la perioada a treia de reglementare la perioada a patra de reglementare, conform Ordinului ANRE nr. 57/08.05.2019.

Rezultatul financiar net inregistrat in anul 2019 este negativ in valoare de 9 mil lei. Acesta este influentat in principal, de evolutia cursului de schimb valutar al monedei nationale raportat la euro, moneda in care Compania are contractate imprumuturi bancare pentru finantarea programelor de investitii in contextul diminuarii cheltuielilor privind dobanzile.

 

 

U.M.

2019

2018

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

55,34

55,78

▼ 1%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

       

Venituri totale

[mil lei]

1.221

1.180

▲ 3%

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

17,82

17,46

▲ 2%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

1.082

1.070

▲ 1%

EBITDA

[mil lei]

418

440

▼ 5%

Amortizare

[mil lei]

280

298

▼ 6%

EBIT

[mil lei]

138

142

▼ 2%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

       

EBIT

[mil lei]

(22)

(40)

    ▲ 44%

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

       

EBIT

[mil lei]

116

101

    ▲ 14%

Profit net

[mil lei]

96

81

    ▲ 18%

         

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

[TWh]

57,5

58,2

▼ 1%

Productie neta interna

[TWh]

56,0

60,7

▼ 8%

Export

[TWh]

4,0

5,4

  ▼ 25%

Rapoartele cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-decembrie 2019 si Situatiile financiare auditate la data de 31 decembrie 2019 sunt disponibile incepand cu data de 29 aprilie 2020.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2019;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

si la linkul de mai jos

Catalin NITU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea-Mihaela MIU

Membru Directorat