Raport anual 2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

Rezultate financiare pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

 

 

CONPET SA a realizat in anul 2019 o cifra de afaceri de 407,82 mil. lei, in crestere cu 5,9% fata de nivelul realizat in anul 2018 si cel bugetat pentru anul 2019.

Profitul net realizat in perioada ianuarie - decembrie 2019 de 58,88 mil. lei este in crestere cu 15,08 mil. lei (34,4%) fata de prevederile bugetare si cu 1,80 mil. lei (3,0%) mai mic fata de anul 2018.

La 31.12.2019, veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 5,8% fata de anul 2018 (443,00 mil. lei:2019 de la 418,71 mil.lei:2018), urmare a cresterii veniturilor din transport cu 5,6% (402,02 mil.lei 2019 de la 380,58 mil. lei 2018). Comparativ cu prevederile bugetare, veniturile din exploatare au crescut cu 5,7%.

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2019 au inregistrat o crestere cu 8,1% fata de nivelul din perioada similara a anului 2018 (2019: 380,85 mil. lei, 2018: 352,47 mil. lei) determinate in principal de cresterea preturilor la materiale, energie electrica, gaze naturale, servicii de transport pe calea ferata, precum si a cresterii cheltuielilor de personal.

 

Depasirea programului de transport (630 mii tone), respectiv a veniturilor din transport a generat si costuri de exploatare (cheltuieli variabile) peste nivelul bugetat cu 2,5% (redeventa, cota de modernizare, servicii de transport pe calea ferata).

 

Profitul din exploatare realizat in anul 2019, de 62,15 mil. lei a inregistrat o crestere de 30,7% (14,6 mil. lei) fata de buget, influentand favorabil si indicatorul EBITDA care a atins nivelul de 110,41 mil.lei. Comparativ cu anul 2018, profitul din exploatare a inregistrat o scadere cu 4,09 mil.lei.

 

Rezultate financiare

 

Indicatori

(mii lei)

An

2019

BVC 2019

An 2018

Variatie (%)

Variatie (%)

Trim. IV 2019

Trim.IV 2018

Variatie (%)

2019/BVC

2019/2018

 trim.IV 2019/2018

Cifra de afaceri neta

407.822

385.257

385.140

▲5,9%

▲5,9%

103.620

101.448

▲2,1%

Venituri exploatare

443.003

419.074

418.711

▲5,7%

▲5,8%

113.016

110.093

▲2,7%

Cheltuieli exploatare

380.855

371.510

352.471

▲2,5%

▲8,1%

104.363

91.900

▲13,6%

EBITDA

110.409

93.467

110.741

▲18,1%

▼0,3%

22.278

29.398

▼24,2%

Profit exploatare (EBIT)

62.148

47.564

66.240

▲30,7%

▼6,2%

8.653

18.193

▼52,4%

Venituri totale

450.877

424.424

424.173

▲6,2%

▲6,3%

114.951

111.790

▲2,8%

Cheltuieli totale

381.173

371.600

352.482

▲2,6%

▲8,1%

104.629

91.904

▲13,8%

Profit brut (EBT)

69.704

52.824

71.691

▲32,0%

▼2,8%

10.322

19.886

▼48,1%

Profit net

58.877

43.803

60.676

▲34,4%

▼3,0%

8.799

16.958

▼48,1%

 

Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2019 sunt auditate.

 

Raportul anual aferent exercitiului financiar 2019 poate fi consultat accesand linkul de mai jos:

 

 

 

 

Director General

dr.ing.  Timur – Vasile CHIS

 

 

 

Director Economic

ec. Sanda TOADER