Raport anual 2019 in limba engleza (forma completa)

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

           Catre:      Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                       Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 29 aprilie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE “TRANSELECTRICA” S.A., Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment de raportat –  Completare materiale in limba engleza a Raportarii Anuale 2019

 

In completarea Raportarii Anuale diseminate in data de 29 aprilie, prin intermediul institutiilor pietei de capital, in conformitate cu Calendarul de comunicare financiara al CNTEE TranselectricaSA, transmitem varianta in limba engleza a urmatoarelor materiale:

-       Situatiile financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare separate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu  Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Situatiile financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul auditorului independent asupra Situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara;

-       Raportul Anual Consolidat 2019 asupra Situatiilor financiare consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

 

 

Catalin NITU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea-Mihaela MIU

Membru Directorat

 

 

 

 

 

 forma completa a Raportului Anual 2019 in limba engleza si la linkul de mai jos