Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - S2 2019

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

Data raportului: 30.01.2020

Informare conform: art. 82 din Legea 24/2017, art. 144 din Regulament ASF nr. 5 / 2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

EUID: ROONRC J/04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 100.217.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.002.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

In conformitate cu prevederile  art. 82 din Legea 24/2017 si art.144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prezentam anexat Raportul de asigurare al auditorului financiar KPMG Audit SRL, aferent semestrului II 2019, referitor la respectarea cadrului legal cu privire la contractele cu filialele care depasesc 50.000 euro, respectiv, un contract incheiat cu CASA SA.

 

Claudiu Doros

Director General

                                                                                                                         

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate