Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - S2 2019

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 31.01.2020

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat: 

Raport auditor conform art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

SIF Banat-Crisana, in conformitate cu prevederile  art. 82 din Legea nr. 24/2017 si art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prezinta actionarilor Raportul independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in raportul curent intocmit de societate in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 intocmit de auditorul financiar Deloitte Audit SRL referitor la tranzactia raportata de societate in data de 07.10.2019 cu societatea Administrare Imobiliare SA Bucuresti, filiala a SIF Banat-Crisana.

Raportul auditorului financiar Deloitte Audit SRL este anexat prezentului raport curent.

 

 

Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru DRAGOI                

RC Conformitate, Eugen Cristea