Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - Semestrul I 2020

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 16.07.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Raport independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in Rapoartele Curente intocmite de Societate in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018