Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - Semestrul I 2020

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 22482/ 20.07.2020

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 19/ 2020

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

20.07.2020

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ [email protected]

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat: Raportul auditorului BDO Audit S.R.L. pentru semestrul I 2020, intocmit in conformitate cu prevederile art. 144 lit. B alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la Raportul de proceduri convenite asupra informatiilor incluse in rapoartele curente intocmite de societate in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 (articolul 82) si ale Regulamentului nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara intocmit de catre auditorul BDO Audit S.R.L. pentru semestrul I 2020, avand in vedere art. 144 lit. B alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/ 2018.

 

Anexam prezentului raport curent Raportul auditorului BDO Audit S.R.L., pentru semestrul I 2020.

 

Director General

Ing. Timur – Vasile CHIS