Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - Semestrul II 2019

M MedLife S.A.

Nr. 74/07.02.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 07.02.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Raport auditor conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF Nr. 5/2018

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii privind publicarea raportului independent de asigurare limitata asupra informatiilor incluse in raportul emis de Med Life S.A. in conformiatate cu art. 82 din Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. Raportul poate fi consultat in documentul atasat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General