Raport auditor - art. 82, Legea 24/2017 - Tranzactii incheiate in S1 2020

EL SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.

 

Catre:                         Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

                                    Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 28 iulie 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat:

Raport independent de asigurare limitata al auditorului conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 pentru tranzactiile incheiate in semestrul I 2020

 

Societatea Energetica Electrica S.A. informeaza actionarii, in conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 si in conformitate cu art. 144, lit. B, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, asupra raportului independent de asigurare limitata al auditorului financiar privind tranzactiile incheiate de Electrica conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 in semestrul I 2020 (in anexa).

 

 

Director General                                                         

Georgeta Corina Popescu