Raport auditor conform art. 82, Legea 24/2017 - S2 2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 31.01.2019

Informare conform: art. 82 din Legea 24/2017, art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

In conformitate cu prevederile  art. 82 din Legea 24/2017 si art.144 din Regulamentul ASF nr.5/2018, prezentam anexat Raportul de asigurare al auditorului financiar Deloitte referitor la respectarea cadrului legal cu privire la contractele incheiate de societate in perioada 01.07.2018 - 31.12.2018  cu filialele ASSET INVEST SA  si CASA SA.

Prezentul raport completeaza Raportul de asigurare al auditorului financiar Deloitte publicat in data de 21 septembrie 2018.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate