Raport CA consolidat 2016, Situatii financiare consolidate auditate 2016

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 03.08.2017

Informare conform: Legii 24/2017, R CNVM nr. 1/2006

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

Capital social subscris si varsat: 103.817.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.038.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Autorizare CNVM/ASF: 1902/30.08.1999

Registrul CNVM/ASF: PJR099SIIR/040001/14.12.2005

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters:  SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Comunicat privind disponibilitatea Raportului Consiliului de Administratie consolidat pentru anul 2016 si a Situatiilor financiare IFRS consolidate auditate 2016.

SIF Moldova informeaza cu privire la punerea la dispozitia actionarilor / investitorilor, pe site-ul SIF Moldova – www.sifm.ro  si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti – www.bvb.ro ,  a Raportului Consiliului de Administratie consolidat pentru anul 2016 si a Situatiilor financiare IFRS consolidate auditate 2016, aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 03.08.2017.

(conform raport curent – Desfasurarea AGOA din 03.08.2017) 

 

Director General           

Claudiu Doros  

Control Intern

Michaela Puscas