Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

Data raportului: 08.01.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                       Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment de raportat: Incheierea unui depozit la termen la EXIMBANK SA - Bucuresti

 

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca, in baza  contractului-cadru de cont curent cu Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA – Bucuresti nr. 499S1/30.04.2014, SNN a constituit la data de 07.01.2019 la EXIMBANK SA – Bucuresti, un depozit la termen, fara prelungire, pentru suma de 30.000.000 lei.

 Rata procentuala a dobanzii care se aplica depozitului mai sus mentionat este de 2,83% pe an.

 Scadenta depozitului va fi la data de 07.05.2019.

 

 

Cosmin Ghita

Director General