Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

                                                                                                                                                                                                                           

Data Raportului: 9 ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·      S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

In conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza urmatorul act juridic:

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1

S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Inmagazinare  Gaze Naturale Depogaz Ploiesti S.R.L.

Act Aditional nr. 8/31.12.2018 la Contract nr. VG 12/2018

Vanzare - cumparare gaze naturale piata concurentiala

(01.01.2019-31.01.2019)

2.159.136,00

Factura de regularizare scadenta in 90 de zile de la data emiterii

-

-

0,10

Actul Aditional nr. 8/2018 modifica cantitatea si prelungeste perioada contractului Contr. nr. VG12/2018  pe perioada 01.01.2019-31.01.2019, implicit modificandu-se si valoarea contractului. Astfel, valoarea totala a contractului VG12/2018 pe perioada 01.05.2018 – 31.01.2019 devine 11.552.884,15 RON cu TVA, in crestere cu 2.159.136,00 RON cu TVA fata de valoarea raportata anterior.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU