Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 09.01.2019

Informare conform: art. 82 din Legea 24/2017, Regulament ASF nr. 5 / 2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/1992

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Raport curent conform art. 82 al Legii nr. 24/2017 – semestrul 1 2019

 

Raportarea modificarilor privind actele juridice incheiate cu o societate din cadrul Grupului SIF Moldova (atestat ASF nr. 23/22.10.2018). 

 

Contracte suplimentare:

Nr.

crt.

Partile actului juridic

Data si numarul contractului

initial

Data actului aditional

Obiectul contractului

Obiectul actului aditional

Valoarea actului aditional

Termenele de plata

1

SIF Moldova– CASA SA

nr.6519/

11.11.2014

nr. 7/

08.01.2019

prestari servicii

Modificare valoare contract

15.600 lei + TVA

Lunar

 

Claudiu DOROS

Director General

 

Catalin NICOLAESCU

Ofiter de Conformitate