Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 7 Februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·      S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

In conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 24/2017, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza urmatorul act juridic:

 

Nr Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimata a actului juridic inclusiv TVA

(RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1.

S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A.

Act Aditional nr. 2/31.12.2018 la Contract nr. VG38/16.11.2018

Vanzare – cumparare gaze naturale piata concurentiala

(perioada 01.01.2019-31.01.2019)

16.849.210,00

Plata in avans, factura de regularizare scandenta in 30 de zile de la data emiterii

-

-

0,10

Actul Aditional nr. 2/2018 modifica cantitatea si prelungeste perioada contractului Contr. nr. VG38/2018  pe perioada 01.01.2019-31.01.2019, implicit modificandu-se si valoarea contractului. Astfel, valoarea totala a contractului nr. VG38/2018, pe perioada 19.11.2018–31.01.2019, devine 31.971.480,10 RON cu TVA, in crestere cu 16.849.210,00 RON cu TVA, fata de valoarea raportata anterior.

Actul Aditional nr. 2/2018 la Contractul nr. VG38/2018 a fost transmis de catre Electrocentrale Galati S.A. la data de 05.02.2019.

 

Director General

Constantin Adrian VOLINTIRU