Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 11 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat un act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

In conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 24/2017, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza urmatorul act juridic:

 

Nr Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea estimata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1.

S.C. C.E.T. GOVORA S.A.

Contract nr.

VG5/30.01.2019

 

Vanzare-cumparare gaze naturale piata concurentiala

(perioada 01.02.2019-31.03.2019)

22.702.372,56

Plata in avans, factura de regularizare scadenta in 30 de zile de la data emiterii

-

-

0,10

Nota: Contractul de vanzare-cumparare gaze nr. VG5/2019 a fost transmis de catre C.E.T. GOVORA S.A. la data de 11.02.2019.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU