Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

                                                                                                                                                                                                                           

Data Raportului: 15 martie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0269-201020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a incheiat acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

In conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 24/2017, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. raporteaza urmatoarele acte juridice:

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul actului juridic

Valoarea estimata a actului juridic (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1.

Electrocentrale Constanta S.A.

Act Aditional nr. 4/20.12.2018 la  Conventia de esalonare nr. 1/2018

Esalonarea datoriilor rezultate din contr. 148/2017

(perioada 30.09.2018 - 30.04.2019)

16.320.305,72

Rate la 30 de zile

-

-

0,05

Actul Aditional nr. 4/2018 modifica scadenta ratelor nr. 3 si nr. 4 din Actul aditional 3/2018 la Conventia de esalonare nr. 1/2018.

2.

Electrocentrale Constanta S.A.

Act Aditional nr. 5/21.01.2019 la  Conventia de esalonare nr. 1/2018

Esalonarea datoriilor restante inregistrate la 21.01.2019

(perioada 30.09.2018 - 30.09.2019)

32.833.009,70

Rate la 30 de zile

-

-

0,05

Actul Aditional nr. 5/2019 majoreaza datoria restanta existenta la data de 10.09.2018 si prelungeste perioada de esalonare pana la 30 septembrie 2019. Astfel, valoarea totala a Conventiei de esalonare nr. 1/2018 devine 32.833.009,70 RON, reprezentand datoria restanta la data de 21.01.2019.

Nota: Actele Aditionale nr. 4/2018 si nr. 5/2019 la Conventia de esalonare nr. 1/2018  au fost transmise de catre Electrocentrale Constanta S.A. la data de 13.03.2019.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU