Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

 

Raport curent conform: art. 82 din Legea 24/2017 privind incheierea unui act juridic cu persoane implicate cu actionarii care detin controlul societatii

 

Data raportului: 22.01.2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 20.01.2019 a unui act juridic, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro, cu Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara – Institutul de Cercetari Nucleare Pitesti (« RATEN-ICN »), persoana implicata cu statul roman, actionar majoritar al SNN.

Detalii privind contractul incheiat de SNN, in calitate de beneficiar, continand informatii cu privire la obiectul contractului, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

 

Cosmin Ghita

 

Director General

 


Anexa 1 la Raport curent cf. Art. 82 din Legea 24/2017

 

Nr. crt.

Partile actului juridic

Data incheierii si nr. act

Natura actului juridic

Descriere obiect

Valoarea totala

Creante reciproce

Garantii constituite

Termene si modalitati de plata

Penalitati stipulate

1.

SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI (RATEN ICN)

64/20.01.2020

Act aditional nr. 1 la Contract de uz si servitute nr. 966/2019

Exercitarea drepturilor de uz si servitute in vederea racordarii la reteaua publica de distributie de gaze naturale, in conformitate cu art. 113 din Legea nr. 123/2012

16.392 Euro/An

 

Datorii: 642.688,51 lei lei

Garantii scrisoare:

41.688 eur val.16.11.22

 

Garantii= 38.568,99 lei

5 zile lucratoare de la primirea facturii, intocmita in prima zi din luna, la cursul valutar BNR valabil in ziua emiterii facturii