Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - an financiar 2018

M MedLife S.A.

Nr. 50/04.02.2019

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 04.02.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Raportare acte juridice incheiate de Med Life S.A. conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii privind inregistrarea de acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.  

 

Principalele informatii ale actelor juridice sunt prezentate in Anexa 1. 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General


Raportare acte juridice incheiate de MED LIFE S.A. conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 – Anexa 1

 

Nr. crt.

Partile care au incheiat actul juridic

Informatii identificare contract

Informatii identificare acte aditionale

Principalele informatii contractuale

Creante reciproce la 31 decembrie 2018 (RON)

Beneficiar

Prestator

Numar contract

Data contractului

Numar act aditional

Data act aditional

Obiectul contractului

Garantii constituite

Termene de plata

Modalitati de plata

Penalitati

Valoarea  contractului
in anul financiar 2018 (RON)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Med Life SA

Almina Trading SRL

1

01.04.2017

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             512,650

Datorie

       166,066

2

Almina Trading SRL

Med Life SA

2

01.04.2017

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             477,689

Creanta

         33,779

3

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

27.05.2011

-

-

Chirii

-

30 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

          2,658,803

Datorie

       654,154

4

Med Life SA

Bahtco Invest SA

-

01.06.2011

-

-

Achizitii Materiale

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          8,882,651

5

Med Life SA

Biotest Med SRL

1

01.07.2014

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          3,446,719

Datorie

     3,251,049

6

Biotest Med SRL

Med Life SA

2

01.07.2014

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

              27,550

Creanta

               -  

7

Med Life SA

Centrul Medical Sama SA

1219

01.09.2012

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

          2,002,409

Datorie

     1,552,326

8

Centrul Medical Sama SA

Med Life SA

1

01.09.2012

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          1,516,670

Creanta

     1,874,035

9

Genesys Medical Clinic SRL

Med Life SA

1

03.01.2014

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          1,478,689

Creanta

     2,491,443

10

Med Life SA

Genesys Medical Clinic SRL

1850

03.01.2014

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

          1,581,780

Datorie

     2,486,199

11

Med Life SA

Diamed Center SRL

2

01.04.2016

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             455,896

Datorie

         56,371

12

Diamed Center SRL

Med Life SA

1

01.04.2016

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             639,730

Creanta

       971,623

13

Med Life SA

Medapt SRL

1

01.07.2011

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

                      -

Datorie

       832,033

14

Med Life SA

Policlinica de Diagnostic Rapid  Medis SRL

1

01.09.2010

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             176,005

Datorie

       738,728

15

Policlinica de Diagnostic Rapid Medis SRL

Med Life SA

-

01.02.2013

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             101,119

Creanta

         66,953

16

Med Life SA

RUR Medical SA

1

01.07.2014

-

-

Achizitii servicii

 

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             174,556

Datorie

     1,008,445

17

RUR MEDICAL SA

Med Life SA

2

01.07.2017

-

-

Vanzari servicii

 

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

                      -

Creanta

       130,889

18

Policlinica de Diagnostic Rapid SA

Med Life SA

-

01.02.2013

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

0,01% pe zi de intarziere, din plata neefectuata

          1,762,302

Creanta

     1,469,234

19

Med Life SA

Policlinica de Diagnostic Rapid SA

2

01.02.2013

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          2,085,252

Datorie

     2,366,809

20

Med Life SA

Vital Test SRL

1

01.07.2014

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          2,809,287

Datorie

     2,484,147

21

Vital Test SRL

Med Life SA

2

01.07.2014

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

              37,600

Creanta

               -  

22

Med Life SA

Anima Specialty Medical Services SRL

17815

03.07.2017

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          1,098,852

Datorie

       759,830

23

Anima Specialty Medical Services SRL

Med Life SA

1

01.06.2017

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             572,503

Creanta

       531,464

24

Med Life SA

SC Clinica Polisano SRL

346

02.05.2018

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             284,482

Datorie

       284,482

25

SC Centrul Medical Panduri SA

Med Life SA

1

01.10.2016

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             280,134

Creanta

       119,109

26

Med Life SA

SC Centrul Medical Panduri SA

1

01.10.2016

-

-

Achizitii servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

             148,296

Datorie

       148,296

27

Med Life SA

Life Finance GIE

1

01.09.2017

-

-

Vanzari servicii

-

90 zile de la data emiterii facturii

Ordin de plata

-

          2,698,127

Creanta

               -