Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - Incetarea contractului

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT CURENT

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 12 februarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Incetarea, de comun acord, a unui act juridic de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      In conformitate cu prevederile art.82 din Legea nr. 24/2017 si  Regulamentului nr.5/2018,  S.N.G.N. ROMGAZ S.A informeaza piata de capital cu privire la incetarea contractului de vanzare cumparare gaze naturale nr. VG38/2018, incheiat cu S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A. Ca urmare a solicitarii transmise de catre S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A., contractul a incetat cu data de 11 februarie 2019, ora 7:00.

 

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

 

Obiectul Contractului

Data incetarii contractului

Valoare estimata a livrarilor de gaze pentru perioada 19.11.2018 – 10.02. 2019

(RON – inclusiv TVA)

Penalitati aplicate

(RON)

S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A.

Contract nr. VG38/16.11.2018

Vanzare - cumparare gaze naturale pe piata concurentiala

11.02.2019,

ora 7:00

47.339.866,77

0,00

Nota: Incetarea Contr. nr. VG38/2018 s-a efectuat in baza art. 18, lit. c) din contract - prin acordul partilor.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU