Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017 - mai 2020

M MedLife S.A.

Nr. 86 /1.07.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 1.07.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Raportare acte juridice incheiate de Med Life S.A. conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

 

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii privind inregistrarea de acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.  

 

Principalele informatii ale actelor juridice sunt prezentate in Anexa 1.

 

 

 

  

__________________

Mihail Marcu

Director General