Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 49987/ 21.12.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 42/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

21.12.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

I. Avand in vedere prevederile articolului 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la incheierea contractului BC 681/11.12.2018 cu Petrotel Lukoil S.A.. Serviciile de transport urmeaza a fi prestate in temeiul acestui contract incepand cu data de 01.01.2019, dupa cum urmeaza:

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

Incheiat intre CONPET SA Ploiesti si Petrotel Lukoil SA

Nr. contract

Contract pentru transportul titeiului nr. BC 681 /11.12.2018

incheiat la data de 21.12.2018 

Obiectul contractului

Prestarea serviciilor de transport al titeiului din import de la OIL TERMINAL S.A. la rafinaria PETROTEL-LUKOIL S.A.stabilite de Parti

Valoarea contractului

69.562.974 lei

Creante reciproce

-

Penalitati stipulate

Penalitati de intarziere 0,04 % /zi;

Garantii constituite

Garantia platii contravalorii serviciilor, incepand cu 01.01.2019, in valoare de 6.025.531,68  lei

Termene si modalitati de plata

15 de zile de la primirea facturii

Durata

De la 01.01.2019 pana la 31.12.2019

II. Totodata, avand in vedere prevederile articolului 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, societatea CONPET S.A. si OMV Petrom S.A. Bucuresti au convenit incheierea Actului Aditional nr. 3 la contractul BC 27/ 29.01.2018. Serviciile de transport urmeaza a fi prestate in temeiul acestui act aditional incepand cu 01.01.2019 pana la semnarea contractului de transport pentru anul 2019, dar nu mai tarziu de 31.01.2019, dupa cum urmeaza:

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Parti contractante

Incheiat intre CONPET SA Ploiesti si OMV Petrom SA Bucuresti

Nr. contract

Act Aditional nr.3 incheiat la data de 21.12.2018 la contractul pentru transportul titeiului nr. BC 27/29.01.2018

 

Obiectul Actului Aditional nr. 3/ 21.12.2018

Prelungire termen valabilitate contract prestarea serviciilor de transport titei de tara si import, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare stabilite de Parti pana la 31.01.2019 cel tarziu

Valoarea Actului Aditional nr. 3/ 21.12.2018

25.861.166,85 lei

Creante reciproce

-

Penalitati stipulate

Penalitati de intarziere 0,04% / zi;

Garantii constituite

Garantia platii contravalorii serviciilor conform contractului BC 27/29.01.2018, valabila pana la data de 31.01.2019, in valoare de 21.247.312,5 lei

Termene si modalitati de plata

25 de zile de la primirea facturii

Durata Actului Aditional nr. 3/ 21.12.2018

de la 01.01.2019 pana la 31.01.2019 cel tarziu

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS