Raport curent - actul de administrare a societatii

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

 

Nr. 3432 / 21.05.2020

 

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 21.05.2020

 

 

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057

Telefon:0268/415529, 416171; Fax 0268/473215, 473216

CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

 

Eveniment important de raportat: Actul de administrare al societatii

 

In continuarea Raportului curent nr. 18/18.05.2020 (emis de catre Consiliul de Supraveghere) si Raportului curent nr. 3420/21.05.2020 (emis de catre Directorat) privind acceptarea mandatului de membru al Directoratului de catre dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, respectiv de catre dl. Marius Adrian Moldovan, avand in vedere inceperea exercitarii efective a functiei executive de catre membrii Directoratului, Directoratul S.I.F. Transilvania S.A. informeaza publicul investitor ca este in masura sa asigure un flux informational corect, eficient, echidistant si in timp util catre investitori si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

In baza celor mentionate mai sus, opinam ca emitentul S.I.F. Transilvania S.A. poate reveni la tranzactionare in ringul Bursei de Valori Bucuresti, incepand cu data de 25.05.2020.

 

 

Marius Adrian Moldovan

Presedinte Executiv/Director General

 

Tony-Cristian Raduta-Gib

Membru al Directoratului/Director