Raport curent - Finalizare Plan de plata pe baza de actiuni

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 10.12.2019

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email [email protected] | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 51.746.072,40 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Finalizare Plan de plata pe baza de actiuni

Prin Raportul Curent din data de 21.05.2018, SIF Banat-Crisana a informat actionarii cu privire la aprobarea „Planului de plata pe baza de actiuni” (”Stock Option Plan”), prin care au fost oferite catre administratorii si directorii Societatii un numar de 1.400.000 de actiuni SIF1, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2018.

Documentul de informare cu privire la oferirea sau alocarea de actiuni catre membrii structurii de conducere a SIF Banat-Crisana, intocmit conform Anexei nr. 21 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 si Anexei nr. 4 la Regulamentul nr. 5/2018, actualizat cu amendamentele aprobate prin hotararea Consiliului de administratie din data de 22.04.2019, a facut obiectul raportului curent din data de 25.04.2019.

SIF Banat-Crisana informeaza actionarii ca, in conformitate cu datele si informatiile din Documentul de informare actualizat, la implinirea termenului de 17 luni de la semnarea Acordului de plata pe baza de actiuni, toate persoanele si-au exercitat dreptul de a primi actiunile oferite, iar la data de 10 decembrie 2019, SIF Banat-Crisana a transferat catre membrii structurii de conducere un numar de 1.400.000 actiuni SIF1, reprezentand 0,2706% din capitalul social.

 

Presedinte - Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi

RC Conformitate, Eugen Cristea