Raport curent Hotararea instantei de fond - rejudecare

SNP OMV PETROM S.A.

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 2 septembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: OMV Petrom S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, (“Petrom City”)
Numarul de telefon/fax: 
+40 372 161930/ +40 0372 868518
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1590082
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J 40/8302/1997
Capital social subscris si varsat: 5.664.410.833,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori din Londra

 

Eveniment important de raportat:

Dosar privind uciderea din culpa - hotararea instantei de fond - rejudecare

 

 

In dosarul in care OMV Petrom SA a fost acuzata de ucidere din culpa si a fost trimisa in judecata, in rejudecare, instanta de fond - Judecatoria Ploiesti s-a pronuntat in sensul ca societatea este vinovata de savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Societatea a fost condamnata la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 1.000.000 lei (250 zile amenda, suma corespunzatoare unei zile amenda fiind de 4.000 lei). In ceea ce priveste latura civila a dosarului penal, societatea a fost obligata sa plateasca daune morale familiei victimei in valoare totala de 250.000 euro.

 

Hotararea nu este definitiva. Societatea va formula apel impotriva hotararii.

 

Acuzatia se refera la un incident petrecut langa una dintre sondele societatii, localizata in Aricestii Rahtivani in judetul Prahova, unde victima, a fost gasita decedata.

 

 

 

Christina Verchere                                                                        Peter Zeilinger

                                                                                                    

Director General Executiv                                                               Membru al Directoratului

Presedintele Directoratului                                                              Upstream