Raport curent - masuri management MedLife ca urmare a epidemiei de coronavirus

M MedLife S.A.

Nr. 79/26.03.2020

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT CURENT

 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 26.03.2020

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Masuri adoptate de conducerea Grupului MedLife pentru limitarea impactului crizei generate de coronavirus

 

 

Ca urmare a masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2 (Coronavirus) adoptate de catre Guvernul Romaniei, aducem la cunostinta investitorilor si actionarilor MedLife cele mai recente masuri adoptate ce au un impact direct asupra activitatii curente a Grupului:

 

1.      Ordonanta Militara nr.2 din 21 martie 2020 prevede suspendarea temporara a activitatii in cabinetele de medicina dentara; prin exceptie, sunt permise doar interventiile stomatologice de urgenta. Aceasta masura a fost aplicata incepand cu data de 22 martie 2020, ora 22:00; si

 

2.      Ordinul comandantului actiunii din 23 martie 2020, avizat de Ministrul Afacerilor Interne, pentru instituirea masurilor necesare limitarii raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2 la nivelul unitatilor sanitare publice si private. Astfel, pentru o perioada de 14 zile, se suspenda internarile pentru interventiile chirurgicale si alte tratamente si investigatii medicale spitalicesti, care nu reprezinta urgenta si care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspenda consultatiile programate si programabile, in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private. In termen de 48 de ore, de la intrarea in vigoare a ordinului, se externeaza toti pacientii care nu reprezinta urgente si care nu necesita obligatoriu acordarea ingrijirilor medicale in spital. Conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului si a permanentei personalului, prin introducerea activitatii medicale in regim de ture si garzi, fara afectarea salarizarii personalului.

 

 

Ca urmare a distantarii sociale si a celor doua ordonante cu impact direct asupra businessului, scaderea veniturilor nu poate fi cuantificata la data prezentului raport.

 

Pentru a sustine colegii din linia intai si a asigura continuitatea medicala in regim de urgenta si, totodata, pentru a limita impactul financiar generat de ordonantele prezentate mai sus, conducerea MedLife a luat urmatoarele masuri:

 

1.      Reducerea de comun acord cu 50% a salariilor echipei de management pentru o perioada de 45 de zile.

2.      Reducerea costurilor in legatura cu departamentele de suport prin trimiterea personalului non-critic in somaj tehnic. Costurile vor fi suportate de catre Guvernul Romaniei pana la un nivel de 75% din salariul mediu pe economie; pentru salariile care depasesc media pe economie, diferenta va fi suportata de Grupul MedLife. Masura va intra in vigoare incepand cu 26 martie.

3.      Diminuarea programului de lucru pentru personalul administrativ cheie de la 5 la 4 zile lucratoare, incepand cu 26 martie.

4.      Negocierea cu toti proprietarii de spatii in care isi desfasoara activitatea Grupul MedLife cu scopul de amanare sau reducere a platilor de chirie pentru urmatoarea perioada.

5.      Negocierea cu furnizori de servicii secundare, “not mandatory” pentru Grupul MedLife cu scopul suspendarii colaborarii pentru urmatoarea perioada.

6.      Discutii avansate cu bancile pentru cresterea lichiditatii disponibile la nivelul Grupului, din partea carora am primit toata sustinerea, asigurandu-ne deja o lichiditate confortabila pentru un termen de 3-6 luni. Aceste lichiditati vin in completarea fondurilor proprii disponibile la nivelul Grupului.

 

Mai mult decat atat, exista si o discutie despre ce investitii se pot face in acest moment pentru perioada post coronavirus, precum dezvoltarea de centre de tratament pentru recapatarea functiilor pulmonare, testarea si monitorizarea pacientilor cu afectiuni medicale incompatibile cu virusul SARS-CoV-2 (boli cardiovasculare, tensiune arteriala, diabet, pacienti oncologici, etc). Avem convingerea ca in viitorul apropiat, pe termen mediu si lung, nevoia de servicii medicale va creste substantial.

           

Ca urmare a acestor masuri, conducerea MedLife considera ca dispune de suficiente lichiditati pentru a asigura solvabilitatea grupului in urmatoarele luni de incertitudine si de a sustine reluarea activitatii pe masura ce conditiile de piata se vor imbunatati. In cazul in care situatia o va cere, compania este pregatita sa impuna masuri suplimentare fata de cele anuntate deja.

 

 

__________________

Mihail Marcu

Director General