Raport curent privind pct. 2 din Convocatorul AGOA 18 (19).12.2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Nr. 44263/ 14.11.2018

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

Raport curent nr. 37/ 2018

conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018

 

 

Data raportului:

14.11.2018

Denumirea emitentului:

CONPET S.A. Ploiesti

Sediul social:

str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti

Nr. telefon/ fax/ e-mail:

0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro

Cod unic de inregistrare la O.R.C.:

1350020

Nr. ordine in Registrul Comertului:

J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat:

28.569.842,40 lei

Nr. total de actiuni:

8.657.528 actiuni nominative

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B.

categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Prin Raporul curent nr. 36/ 13.11.2018, societatea CONPET S.A. a informat actionarii si investitorii cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 18 (19).12.2018, pe a carei ordine de zi se gaseste la punctul 2: „ Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care se vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor”.

Materialul privind acest punct de pe ordinea de zi a A.G.O.A. se va publica pe siteul societatii in data de 14.11.2018, ora 19:15, la sectiunea „Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A./ AGOA 18.12.2018”.

Precizam ca, ulterior publicarii pe siteul societatii, materialul susmentionat va fi transmis autoritatii publice tutelare – actionarul majoritar Ministerul Energiei, in temeiul art. 30 alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in vederea negocierii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS