Raport curent - Retragerea din Societatea I.A.R. S.A. Brasov

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 5139/16.05.2018

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 16.05.2018

S.I.F. Transilvania S.A.

Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057

Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216

CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687

Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92

Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128

Capital social subscris si varsat: 218.428.666,40 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Retragerea din Societatea I.A.R. S.A. Brasov

S.I.F. Transilvania informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul procedurii de retragere din actionariatul Societatii I.A.R. S.A. Brasov, derulata conform dispozitiilor art. 134 din Legea nr. 31/1990 si art. 91 din Legea nr. 24/2017, a solicitat emitentului refacerea raportului de evaluare intocmit in vederea determinarii valorii actiunilor acestei societati.

Raport Curent – retragere IAR.doc

Presedintele Directoratului,

dr. ec. Mihai FERCALA

Vicepresedinte al Directoratului,

dr. ec. Iulian STAN