Raport disponibilitate rezultate financiare trim 1

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Data raport: 11.05.2017

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

                        Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref:                 Raport curent conform prevederilor art. 67 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Eveniment important de raportat:

Disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2017

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2017, intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 30 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, incepand cu data de 12 mai 2017, ora 08:00, dupa cum urmeaza:

 

-          in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

-          in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea Relatii cu investitorii – Rezultate Financiare 2017 (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul Trimestrial aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2017 cuprinde:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile financiare interimare individuale simplificate neauditate la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2017, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, in baza Standardului International de Contabilitate 34 “Raportarea financiara interimara”;

-          Raportul Trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2017.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii al societatii, email: [email protected].

 

Daniela Lulache                                                                                                           

Director General