Raport privind rezultatele preliminare operationale cheie aferente anului 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Raport privind rezultatele preliminare operationale cheie aferente anului 2019

 

Data Raportului: 28 ianuarie 2020

Denumirea entitatii emitente: S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Acest raport furnizeaza informatii preliminare referitoare la indicatorii operationali importanti ai Grupului Romgaz pentru anul 2019. Rezultatele financiare consolidate pentru trimestrul 4 si intreg anul 2019 vor fi publicate in data de 25 februarie 2020. Informatiile din acest raport s-ar putea modifica si ar putea fi diferite de cifrele care vor fi publicate in raportul aferent trimestrului 4 si intregului an 2019.

 

Rezultate operationale

T4 2018

T3 2019

T4 2019P

Δ T4* (%)

Indicatori principali

2018

2019P

Δ 2019P (%)

9,09

8,06

8,57

-5,7

Productie totala hidrocarburi (mil. boe), din care:

34,35

34,07

-0,8

9,07

8,03

8,53

-5,9

Gaz metan extras brut (mil. boe)

34,29

33,92

-1,1

1.410,9

1.249,8

1.327,4

-5,9

Gaz metan extras brut (mil. mc)

5.333,3

5.276,9

-1,1

0,021

0,031

0,036

+69,5

Productie condensat (mil. boe)

0,065

0,144

+120,4

2.589

3.697

4.388

+69,5

Productie condensat (tone)

7.867

17.340

+120,4

15,0

9,0

12,9

-14,0

Gaz metan din productia interna livrat catre terti (TWh)

 

53,2

 

50,0

-6,0

414,5

120,4

298,0

-28,1

Productie energie electrica (GWh)

1.165,2

590,1

-49,4

819,0

0,0

347,1

-57,6

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.949,9

1.271,8

-34,8

119,6

1.226,5

346,1

+189,4

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

1.731,2

2.620,5

+51,4

     P – preliminat                                  1 tona = 8,276 boe                       

     * T4 2019P fata de T4 2018        1 mld mc = 6,428571 mil. boe

 

               

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU

 

 

 

******************

NOTA DE AVERTIZARE REFERITOARE LA DECLARATIILE PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest raport contine declaratii privind perspectivele, care includ, insa fara a se limita la, orice declaratii precedate de, urmate de, sau care includ cuvinte precum „poate”, „va”, „ar urma”, „ar trebui”, „se asteapta”, „intentioneaza”, „estimeaza”, „prevede”, „anticipeaza”, „are in proiect”, „crede”, „incearca”, „planuieste”, „previzioneaza”, „continua”, „se angajeaza”  sau expresii similare ori forme negative ale acestora. Astfel de declaratii privind perspectivele presupun riscuri, incertitudini, cunoscute sau necunoscute, si alti factori importanti independenti de controlul Grupului care pot determina rezultate, performante sau realizari efective care sa difere in mod substantial de rezultatele, performantele sau realizarile viitoare exprimate sau presupuse de respectivele declaratii privind perspectivele.

Aceste declaratii privind perspectivele se bazeaza pe numeroase prezumtii referitoare la strategiile de afaceri ale Grupului, prezente si viitoare, si la mediul in care isi va desfasura activitatea Grupul pe viitor, si nu ar trebui considerate promisiuni.

Analiza declaratiilor privind perspectivele ar trebui sa ia in considerare cu mare atentie considerentele de mai sus precum si alte elemente si evenimente de incertitudine, in special avand in vedere contextul politic, economic, social si juridic in care activeaza Grupul. Declaratiile privind perspectivele din prezentul raport sunt valabile doar la data acestui raport. Grupul, in mod expres, nu isi asuma nicio obligatie sau angajament de a distribui  orice actualizari sau revizuiri ale oricaror declaratii privind perspectivele cuprinse in acest raport in vederea reflectarii oricaror modificari ale asteptarilor Grupului cu privire la acestea sau ale conditiilor, imprejurarilor sau circumstantelor care au stat la baza unor astfel de declaratii, mai putin in eventualitatea in care exista obligatia de a actiona astfel, impusa de orice regim de reglementare aplicabil.