Raport S1 2019

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  

Data raport: 14.08.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:

Disponibilitatea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2019

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului aferent semestrului I al exercitiului financiar 2019, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, art. 65, si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, incepand cu data de 14 august 2019, dupa cum urmeaza:

 

 - in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona, nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

- in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea “Relatii cu investitorii -  Situatii Financiare 2019” (www.nuclearelectrica.ro).

 

Raportul semestrial include:

 

-        Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-       Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana;

-     Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in baza Standardului

      International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana;

-          Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019.

 

 

 

 

 

Principalele rezultate

 

  1. Rezultatele financiare ale perioadei

 

In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019, SNN a obtinut un profit net de 290.661 mii lei in crestere cu 59,4% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere cu 69,2%, iar EBITDA o crestere cu 31,1% fata de aceeasi perioada a anului anterior, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 20,1%, influentate de cresterea cu 22% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

 

Indicator

[Mii RON]

Perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019

(revizuit)

Perioada de 6 luni incheiata la 30

iunie 2018

(revizuit)

Variatie

Productie (GWh)*

4.919

4.969

(1,0%)

Venituri din exploatare, din care:

1.208.559

1.006.687

20,1%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

1.181.738

968.625

22,0%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(569.502)

(519.334)

9,7%

EBITDA

639.057

487.353

31,1%

Depreciere si amortizare

(274.872)

(272.099)

1,0%

EBIT

364.185

215.254

69,2%

Rezultat financiar net

(4.063)

14.936

n/a

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(69.461)

(47.876)

45,1%

Profit net

290.661

182.314

59,4%

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

***) Extras din Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019.

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 5.367.792 MWh in semestrul I al anului 2019 din care 4.918.714 MWh au fost livrati in Sistemul Energetic National.

 

Veniturile din exploatare au crescut cu 20,1%, determinate de cresterea cu 22,1% a pretului mediu ponderat al energiei electrice vanduta in semestrul I al anului 2019 fata de pretul mediu ponderat din semestrul I al anului 2018, in conditiile vanzarii unei cantitati totale de energie electrica in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 similare cu cantitatea totala vanduta in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018 (scadere cu doar 1%).

 

 

Cheltuielile din exploatare au crescut cu 9,7% in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, fata de aceeasi perioada a anului 2018. Aceasta evolutie este determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu energia electrica achizitionata si crestere usoara a cheltuielilor cu personalul, compensata partial de scaderea cheltuielilor cu reparatii si mentenanta.

 

Diferentele nete de curs valutar au influentat negativ rezultatul net, astfel ca in semestrul I al anului 2019 s-au inregistrat cheltuieli financiare nete, in timp ce in aceeasi perioada a anului anterior s-au inregistrat venituri financiare nete. Principalele valute fata de care exista expuneri sunt EUR si CAD.

 

Cresterea cheltuielii cu impozitul pe profit diminueaza influentele pozitive ale celorlalte elemente. Aceasta crestere a fost cauzata de cresterea profitului impozabil calculat pentru semestrul I al anului 2019 fata de cel calculat pentru aceeasi perioada a anului anterior.

 

 

  1. Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in semestrul  I al anului 2019

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 5.367.792 MWh in semestrul I al anului 2019 din care 4.918.714 MWh au fost livrati in Sistemul Energetic National.

 

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in semestrul I al anului 2019

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Vanzari pe piata reglementata

6.100

0,1%

189,51

1.156.011

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU), din care:

5.091.397

99,6%

231,62

1.179.269.082

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU, PC - OTC si contracte de furnizare

4.400.917

86,1%

233,66

1.028.300.818

- Vanzari pe PZU

690.480

13,5%

218,64

150.968.264

Dezechilibre pozitive pe PE*)

14.827

0,3%

165,28

2.450.621

Total vanzari Semestrul I al anului 2019

5.112.324

100%

231,38

1.182.875.714

*) Nota: 104.201 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018.

 

Fata de aceeasi perioada a anului anterior, cantitatea de energie electrica vanduta pe piata concurentiala a contractelor bilaterale a crescut cu 9%, beneficiind de o crestere a pretului mediu de vanzare pe aceasta piata cu 18% (pret fara Tg), in timp ce cantitatea de energie electrica vanduta pe piata spot (PZU) a scazut cu 35%, in conditiile inregistrarii unui pret mediu de vanzare pe aceasta piata mai mare cu 38% (pret fara Tg).

 

Vanzari pe piata reglementata

 

In perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2019, Societatea a vandut aproximativ 0,1% din energie pe piata reglementata la pret reglementat. Pentru anul 2019, pentru respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, ANRE a emis Decizia nr. 326/2019, prin care stabileste o cantitate de energie electrica de vandut de catre SNN pe contracte reglementate de 1.377 GWh (din care 6,1 GWh pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019), urmand ca pentru anii urmatori obligatiile de vanzare pe baza de contracte reglementate atribuite SNN sa se stabileasca la un nivel maxim de 65% din cantitatea de energie electrica livrata. De asemenea, ANRE a stabilit prin respectiva decizie pretul reglementat care trebuie practicat in 2019, respectiv 188,33 RON/MWh, valoare neta de tariful pentru serviciul de transport al energie electrice achitat catre Transelectrica S.A. pentru introducerea energiei electrice in reteaua de transport a energiei electrice.

 

In semestrul I al anului 2019, cantitatile de energie vandute in baza contractelor incheiate pe piata reglementata au fost conforme cu Decizia ANRE nr. 326/25.02.2019. ANRE a stabilit pentru SNN un pret reglementat de 188,33 lei/MWh (fara Tg).

 

Vanzari pe piata concurentiala

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in semestrul I al anului 2019 o cota procentuala de 86% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in semestrul I al anului 2019 a fost de 233,66 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 18,2% fata de pretul mediu inregistrat in semestrul I al anului 2018, de 197,68 lei/MWh (cu Tg inclus); in conditiile in care valorile tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea Tg au fost urmatoarele: 1,05 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018 conform Ordin ANRE nr.48/22.06.2017 si 1,18 lei/MWh pentru perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019 conform Ordin ANRE nr.108/20.06.2018.

 

Cantitatea de energie electrica vanduta pe baza de contracte, pe piata spot (PZU) precum si pe PE este de 5.112.324 MWh, cu 2,9% peste programul de vanzari, de 4.968.531 MWh (dimensionat la prognoza de productie, fara estimarea opririlor neplanificate) si cu 0,26% mai mica fata de cantitatea de energie electrica vanduta in aceeasi perioada a anului 2018.

 

Pe piata spot (PZU), in semestrul I al anului 2019 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 13,5% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 20,6% inregistrata in aceeasi perioada a anului 2018. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU) realizat de SNN in semestrul I al anului 2019 a fost de 218,64 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 158,73 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2018.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din semestrul I al anului 2019 sunt de 1.182.875.714 lei (din care 104.201 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.76/2017 si Ordinului ANRE nr.31/2018), mai mari cu 0,16% fata de veniturile bugetate pentru semestrul I al anului 2019 si respectiv mai mari cu 21,8% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

 

  1. Gradul de realizare a investitiilor la sfarsitul semestrului  I al anului 2019

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2019 este de 256.548 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 6/20.05.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru semestrul I al anului 2019 fata de perioada comparativa a anului 2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

An

Valoare
program investitii
[mii RON]

Realizat

(01.01 - 30.06)
[mii RON]

Grad de realizare

(01.01 - 30.06)
(%)

2019

256.548

136.948

53,4%

2018

244.867

74.582

30,5%

 

 

Ca si in anii anteriori, Nuclearelectrica S.A. si-a structurat programul de dezvoltare investitii pe obiective definite in raport cu nevoile sucursalelor de productie (CNE Cernavoda si FCN Pitesti), astfel incat sa obtina un nivel cat mai ridicat de utilizare al capacitatii de productie (EAF Energy Availability Factor) in conditiile respectarii normelor de securitate nucleara si a mentinerii pe termen lung a nivelului de excelenta in exploatarea centralei. Totodata programul de dezvoltare urmareste sa raspunda necesitatii de modernizare/retehnologizare a unor sisteme, din considerente atat de natura economica (reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite, cu impact pozitiv asupra eficientei) cat si de natura juridica, fiind necesare implementarea unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii, acestea reprezentand cerinte imperative, venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniu.

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2019, anexa la BVC, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

Gradul de angajare bugetara la data de 30 iunie 2019 este de peste 95%, restul obiectivelor de investitii neangajate se afla in diverse stadii de derulare a procedurilor de achizitie. Angajamentul bugetar reprezinta cumulul tuturor demersurilor finalizate de societate in vederea realizarii investitiilor, inclusiv contracte deja incheiate, stadiu avansat de obtinere de avize, aprobari etc., ce se afla in controlul societatii.

 

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email: [email protected]

 

Materialele aferente raportarii la semestrul I 2019 pot fi accesate si pe site-ul BVB, atasate la prezentul raport curent.

 

 

Cosmin Ghita                                                                          Adrian Gabriel Dumitriu

Director General                                                                    Director Financiar