Raport sem.I 2019

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul semestrului I al anului 2019 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

 

Activul net al societatii - la data de 30.06.2019 - calculat in conformitate cu prevederile legale (respectiv Regulamentul A.S.F. nr.9/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul A.S.F. nr. 2/2018), este de 2.091.036.437 lei, in crestere cu 16,18% fata de valoarea inregistrata la 30.06.2018 (1.799.763.828 lei)

 

La 30.06.2019, valoarea activului net unitar inregistra o crestere cu 16,18% fata de valoarea inregistrata la 30.06.2018 (3,1022 lei), si cu 13,75% fata de valoarea inregistrata la 31.12.2018 (3,1686 lei).

 

 

 

 

- lei -

 

30.06.2019

30.06.2018

31.12.2018

Total activ

 2.160.151.126

1.888.780.571

1.982.611.377

Activ net

2.091.036.437

1.799.763.828

1.838.322.127

Valoarea unitara a activului net

3,6042

3,1022

3,1686

 

Principalele rezultate economico-financiare la data de 30.06.2019:

 

Nr.

crt.

 

Denumire indicator

Realizat

30.06.2019

- lei -

30.06.2018

- lei -

Prevederi anuale

BVC 2019

- lei -

30.06.2019 /

BVC 2019

(%)

1.

VENITURI TOTALE

126.759.900

79.735.829

142.683.000

88,84

2.

CHELTUIELI TOTALE

5.514.039

5.119.406

28.978.767

19,03

3.

REZULTATUL BRUT - Profit

121.245.861

74.616.423

113.704.223

106,63

4.

IMPOZIT PROFIT

6.961.171

4.239.062

3.129.309

222,45

5.

REZULTATUL NET - Profit

114.284.690

70.377.361

110.574.924

103,35

 

Situatiile financiare individuale interimare simplificate la 30.06.2019 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Finaciara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Fianciara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

 

Situatiile financiare la data de 30.06.2019 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Semestrial la data de 30.06.2019  intocmit in conformitate cu prevederile legale – va putea fi consultat, incepand cu data de 14.08.2019, orele 08:30, la adresa de internet:

 

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2019/sem1/sem1.html

 

precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de conformitate