Raport semestrial S1 2018

M MedLife S.A.

Nr. 31/9.08.2018

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 9.08.2018

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

 

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Raportului Semestrial aferent primului semestru 2018 (perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 9.08.2018, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori / Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Semestrial aferent primului semestru al exercitiului financiar 2018. De asemenea, Raportul Semestrial aferent primului semestru 2018 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

 

 

Mihail Marcu

Director General

A.   MEDLIFE GROUP

 

I.        SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2018 („SF Consolidate”)
   

30 iunie

 

1 ianuarie

 

Variatie

   

2018

 

2018

 

2018/2017

ACTIVE

           

ACTIVE IMOBILIZATE

           

Fond comercial

 

80.866.483

 

66.035.963

 

22,5%

Imobilizari necorporale

 

35.524.470

 

34.299.738

 

3,6%

Imobilizari corporale

 

458.550.349

 

325.845.288

 

40,7%

Alte active financiare

 

7.417.659

 

6.161.678

 

20,4%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

 

582.358.961

 

432.342.667

 

34,7%

 

 

 

 

 

 

 

ACTVE CIRCULANTE

           

Stocuri

 

23.569.069

 

20.325.330

 

16,0%

Creante

 

71.566.006

 

58.450.406

 

22,4%

Alte active

 

9.658.298

 

5.549.527

 

74,0%

Numerar si echivalente de numerar

 

33.073.363

 

79.227.766

 

-58,3%

   

137.866.736

 

163.553.029

 

-15,7%

Active clasificate ca destinate vanzarii

 

381.665

 

381.665

 

0,0%

CHELTUIELI IN AVANS

 

9.357.236

 

7.068.126

 

32,4%

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

 

147.605.637

 

171.002.820

 

-13,7%

TOTAL ACTIVE

 

729.964.598

 

603.345.487

 

21,0%

 

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

           

Datorii comerciale

 

133.292.406

 

103.839.523

 

28,4%

Descoperire de cont

 

28.698.592

 

2.013.469

 

1325,3%

Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar

 

7.321.407

 

3.177.961

 

130,4%

Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung

 

45.162.225

 

36.642.740

 

23,3%

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

594.210

 

1.112.707

 

-46,6%

Provizioane

 

2.542.600

 

                    -  

 

100,0%

Alte datorii

 

35.472.662

 

20.232.973

 

75,3%

Datorii asociate cu active destinate vanzarii

 

513.857

 

558.370

 

-8,0%

TOTAL DATORII CURENTE

 

253.597.959

 

167.577.743

 

51,3%

 

 

 

 

 

 

 

DATORII PE TERMEN LUNG

           

Datorii din leasing financiar

 

29.674.262

 

10.111.452

 

193,5%

Datorii pe termen lung

 

256.188.355

 

242.797.699

 

5,5%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

 

285.862.617

 

252.909.151

 

13,0%

Datorii cu impozitul amanat

 

15.984.262

 

15.196.634

 

5,2%

TOTAL DATORII

 

555.444.838

 

435.683.528

 

27,5%

 

CAPITALURI

           

Capital emis

 

    81.495.470

 

    81.495.470

 

0,0%

Rezerve

 

   93.181.880

 

     93.181.880

 

0,0%

Rezultat reportat

 

 (18.627.282)

 

   (22.640.779)

 

-17,7%

Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

156.050.068

 

 152.036.571

 

2,6%

Interese care nu controleaza

 

   18.469.692

 

     15.625.388

 

18,2%

TOTAL CAPITALURI

 

174.519.760

 

167.661.959

 

4,1%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

729.964.598

 

 603.345.487

 

21,0%

SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATa A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2018 („BILANT CONSOLIDAT”)

 

 

 


SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 IUNIE 2018 („CPP CONSOLIDAT”)
   

Perioada incheiata la

 

Variatie

   

30 iunie 2018

 

30 iunie 2017

 

2018/2017

             

CIFRA DE AFACERI

 

       373.549.456

 

     301.087.792

 

24,1%

Alte venituri operationale*

 

           1.975.206

 

       1.825.940

 

8,2%

VENITURI OPERATIONALE

 

     375.524.662

 

   302.913.732

 

24,0%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

   (358.464.646)

 

(285.045.465)

 

25,8%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

        17.060.016

 

     17.868.267

 

-4,5%

             

Costul finantarii

 

 (7.784.416)

 

     (7.715.892)

 

0,9%

Alte cheltuieli financiare

 

              315.636

 

        (730.982)

 

-143,2%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

       (7.468.780)

 

    (8.446.874)

 

-11,6%

   

                       

 

                          

   

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

9.591.236

 

  9.421.393

 

1,8%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

         (3.517.089)

 

      (3.020.245)

 

16,5%

REZULTAT NET

 

          6.074.147

 

       6.401.148

 

-5,1%

Proprietarilor Grupului

 

           4.013.497

 

       3.865.494

 

3,8%

Intereselor care nu controleaza

 

           2.060.650

 

       2.535.654

 

-18,7%

             

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

           
             

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

                        -  

 

                      -  

 

0,0%

Corectii referitoare la ani precedenti

 

                        -  

 

                     -  

 

0,0%

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

                        -

 

                      -  

 

0,0%

TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

 

                        -  

 

                     -  

 

0,0%

   

 

 

 

   

Total alte elemente de rezultat global atribuibile

           

Proprietarilor Grupului

 

                        -  

 

                      -  

 

0,0%

Intereselor care nu controleaza

 

                        -  

 

                     -  

 

0,0%

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

          6.074.147

 

      6.401.148

 

-5,1%

   

 

 

 

   

Total rezultat global atribuibil:

           

Proprietarilor Grupului

 

           4.013.497

 

        3.865.494

 

3,8%

Intereselor care nu controleaza

 

           2.060.650

 

        2.535.654

 

-18,7%

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018 (“S1 2018”) s-a ridicat la 373.549.456 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primul semestru 2017 (“S1 2017”) cu 24,1%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative aproape din toate liniile de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Clinici, Spitale, Farmacii si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2017 si 2018.

Linie de afaceri

S1 2018

% din Total Vanzari

S1 2017

% din Total Vanzari

Variatie

 

Vanzari

Vanzari

2018/2017

Clinici

107.489.756

29%

80.825.178

27%

33%

Stomatologie

21.432.948

6%

18.503.131

6%

16%

Laboratoare

66.939.058

18%

54.929.531

18%

22%

Vanzari Corporative

82.077.433

22%

68.344.498

23%

20%

Spitale

74.386.210

20%

59.697.348

20%

25%

Farmacii

17.346.771

5%

13.878.256

5%

25%

Altele

3.877.280

1%

4.909.850

2%

-21%

TOTAL

373.549.456

100%

301.087.792

100%

24%

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 358.464.646 RON in S1 2018, reprezentand o crestere de 25,8%, sau   73.419.181 RON, comparativ cu S1 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au reprezentat 95,5% in S1 2018 si 94,1% in S1 2017.

Profitul operational a inregistrat o scadere de 4,5% in S1 2018 comparativ cu S1 2017, de la 17.868.267 RON in S1 2017 la 17.060.016 RON in S1 2018.

Pierderea financiara a scazut in S1 2018 cu 978.094 RON, de la 8.446.874 RON in S1 2017, la 7.468.780 RON in S1 2018.

Rezultatul net inregistrat in perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018 a scazut cu 327.001 RON sau 5,1% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, de la 6.401.148 RON in S1 2017 la 6.074.147 RON in S1 2018.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru S1 2018 insumeaza 400.256.533 RON, iar EBITDA ajustata insumeaza 48.087.035 RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare pro-forma consultati capitolul VI – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.

Analiza Bilantului Consolidat

Activele imobilizate insumeaza 582.358.961 RON la 30 iunie 2018, inregistrand o crestere de 34,7% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este in principal influentata de cresterea in imobilizarile corporale cu 40,7% la 30 iunie 2018 in comparatie cu 31 decembrie 2017.

Activele circulante scad cu 23.397.183 RON sau cu 13,7%, de la 171.002.820 RON la 31 decembrie 2017 la 147.605.637 RON la 30 iunie 2018.

Cheltuielile inregistrate in avans la 30 iunie 2018 insumeaza 9.357.236 RON. Comparativ cu decembrie 2017, o crestere de 2.289.110 RON a fost inregistrata. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si a taxelor locale.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 46.672.164 RON, sau 37,1%, de la 125.743.574 RON la 31 decembrie 2017 la 172.415.737 RON la 30 iunie 2018.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 72.301.520 RON de la 294.743.321 RON la 31 decembrie 2017 la 367.044.841 RON la 30 iunie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatilor curente ale grupului si a achizitiilor finalizate in perioada curenta.

 

 

 

Linie de afaceri

Informatii

 6 luni perioada incheiata
30 iunie,
2018

 6 luni perioada incheiata

30 iunie,

2017

Clinici

Venit

 107.489.756

80.825.178

Clinici

Vizite

 702.745

555.616

Clinici

Venit mediu

 153,0

145,5

Stomatologie

Venit

 21.432.948

18.503.131

Stomatologie

Vizite

 52.334

52.049

Stomatologie

Venit mediu

 409,5

355,5

Spitale

Venit

 74.386.210

59.697.348

Spitale

Pacienti

 33.998

30.854

Spitale

Venit mediu

 2.188,0

1.934,9

Laboratoare

Venit

 66.939.058

54.929.531

Laboratoare

Analize

 2.898.322

2.558.139

Laboratoare

Venit mediu

 23,1

21,5

Vanzari Corporative

Venit

 82.077.433

68.344.498

Vanzari Corporative

PPM

 614.756

560.094

Vanzari Corporative

Venit mediu

 133,5

122,0

Farmacii

Venit

 17.346.771

13.878.256

Farmacii

Clienti

 138.632

136.218

Farmacii

Venit mediu

 125,1

101,9

Altele

Venit*

 3.877.280

4.909.850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   MED LIFE S.A.

SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A POZITIEI FINANCIARE LA 30 IUNIE 2018 (“BILANT INDIVIDUAL”)

   

30 iunie,

 

1 ianuarie,

 

Variatie

   

2018

 

2018

 

2018/2017

ACTIVE

           
             

ACTIVE IMOBILIZATE

           

Imobilizari necorporale

 

6.408.229

 

7.660.785

 

-16,4%

Imobilizari corporale

 

188.700.598

 

168.861.934

 

11,7%

Alte active financiare

 

146.098.514

 

132.815.223

 

10,0%

   

341.207.341

 

309.337.942

 

10,3%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

     
             

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE CIRCULANTE

           

Stocuri

 

5.283.811

 

6.668.022

 

-20,8%

Creante comerciale si alte creante

 

43.408.602

 

36.182.268

 

20,0%

Creante de la societatile din grup

 

67.907.169

 

31.440.718

 

116,0%

Alte active

 

2.940.879

 

1.351.116

 

117,7%

Numerar si echivalente de numerar

 

21.326.231

 

70.007.531

 

-69,5%

   

140.866.692

 

145.649.655

 

-3,3%

             

CHELTUIELI IN AVANS

 

3.194.807

 

2.559.451

 

24,8%

             

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

 

144.061.499

 

148.209.106

 

-2,8%

             

TOTAL ACTIVE

 

485.268.840

 

457.547.048

 

6,1%

             

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

           

Datorii comerciale

 

68.961.306

 

62.556.608

 

10,2%

Descoperire de cont

9.322.200

 

-

 

100,0%

Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar

541.828

 

515.738

 

5,1%

Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung

33.858.835

 

25.782.427

 

31,3%

Datorii catre societatile din grup

 

2.724.996

 

2.855.697

 

-4,6%

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

523.439

 

337.304

 

55,2%

Alte datorii

 

8.069.373

 

10.395.267

 

-22,4%

   

124.001.977

 

102.443.041

 

21,0%

TOTAL DATORII CURENTE

     
             

DATORII PE TERMEN LUNG

           

Datorii din leasing financiar

 

17.956.110

 

6.045.842

 

197,0%

Datorii pe termen lung

 

178.764.694

 

184.328.369

 

-3,0%

   

196.720.804

 

190.374.211

 

3,3%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

     
             

Datorii cu impozitul amanat

 

10.785.523

 

10.785.523

 

0,0%

             

TOTAL DATORII

 

331.508.304

 

303.602.775

 

9,2%

             

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALURI

           

Capital emis

 

81.495.470

 

81.495.470

 

0,0%

Rezerve

 

72.708.768

 

72.708.768

 

0,0%

Rezultat reportat

 

(443.702)

 

(259.965)

 

70,7%

Capitaluri atribuibile proprietarilor Societatii

 

 

153.760.536

 

153.944.273

 

 

-0,1%

             

TOTAL CAPITALURI

 

153.760.536

 

153.944.273

 

-0,1%

             

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

485.268.840

 

457.547.048

 

6,1%

 

 

 


SITUATIA INDIVIDUALA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE SI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 iunie 2018 (“cpp INDIVIDUAL”)
   

Perioada de 6 luni incheiata la

 

Variatie
2018/2017

   

2018

 

2017

 

CIFRA DE AFACERI

 

210.247.942

 

189.017.051

 

11,2%

Alte venituri operationale*

 

170.974

 

905.764

 

-81,1%

VENITURI OPERATIONALE

 

210.418.916

 

189.922.815

 

10,8%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE*

 

(202.349.813)

 

(181.287.701)

 

11,6%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

8.069.103

 

8.635.114

 

-6,6%

             

Costul finantarii

 

(5.065.862)

 

(5.745.446)

 

-11,8%

Alte cheltuieli financiare

 

(2.214.974)

 

(360.166)

 

515,0%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(7.280.836)

 

(6.105.612)

 

19,2%

             

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

788.267

 

2.529.502

 

-68,8%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

(972.004)

 

(702.020)

 

38,5%

REZULTAT NET

 

(183.737)

 

1.827.482

 

-110,1%

             

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

           
             

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

-

 

-

 

0%

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

-

 

-

 

0%

TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

 

-

 

-

 

0%

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

(183.737)

 

1.827.482

 

-110%

 

*Pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2017 suma de 7.498.881 RON a fost reclasificata din „Alte venituri operationale in „Alte cheltuieli operationale pentru a prezenta pe net efectul tranzactiei de tip “vanzare si leaseback” generata de achizitia cladirii din Banu Manta.

 

Analiza contului de profit si pierdere

Vanzarile pentru primele 6 luni ale anului incheiate 30 iunie 2018 (“S1 2018”) au fost in valoare de 210.247.942 RON, mai mare cu 11,2% comparativ cu vanzarile inregistrate in primul semestru din 2017 (“S1 2017”). Aceasta crestere este rezultanta cresterii pe toate liniile de business determinata de mixul dintre cresterea pretului si al volumului.

Alte venituri operationale au inregistrat o scadere in S1 2018 comparativ cu S1 2017, variatia ajungand la 734.790 RON la 30 iunie 2018.

Cheltuielile operationale includ costuri fixe si variabile, precum si costul bunurilor vandute si al materialelor folosite in prestarea de servicii. Med Life S.A. a inregistrat cheltuieli operationale in valoare de 202.349.813 RON in S1 2018, reprezentand o crestere de 11,6% sau 21.062.112 RON, comparativ cu S1 2017. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului.

Profitul operational a inregistrat o scadere de 6,6% in S1 2018 comparativ cu S1 2017, de la 8.635.114 RON in S1 2017 la 8.069.103 RON in S1 2018.

Pierderea financiara a crescut in S1 2018 cu 1.175.224 RON, de la 6.105.612 RON in S1 2017 la 7.280.836 RON in S1 2018.

Rezultatul net a scazut in S1 2018 cu 2.011.219 RON, de la un profit de 1.827.482 RON in S1 2017 la o pierdere de 183.737 RON in S1 2018.

 

Analiza conturilor de bilant

Active imobilizate ajung la 341.207.341 RON la 30 iunie 2018, inregistrand o crestere de 10,3% comparativ cu 31 decembrie 2017. Cresterea este ocazionata de activele financiare inregistrate la 30 iunie 2018, datorata achizitiilor societatilor: Polisano, Solomed si Ghencea Medical Center. De asemenea, cresterea este datorata si de variatia de 19.838.664 RON pe imobilizari corporale, ocazionata in principal de achizitia a 4 RMN-uri noi.

Activele circulante au scazut cu 4.147.607 RON sau 2,8% de la 148.209.106 RON in 31 decembrie 2017 la 144.061.499 RON in 30 iunie 2018.

Cheltuielile inregistrate in avans insumeaza la 30 iunie 2018 3.194.807 RON. Comparativ cu 31 decembrie 2017, s-a inregistrat o crestere de 635.356 RON. Cresterea este corelata cu plata in avans a cheltuielilor si a taxelor locale.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 21.558.936 RON, sau 21,0%, de la 102.443.041 RON in 31 decembrie 2017, la 124.001.977 RON la 30 iunie 2018.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 23.771.291 RON, de la 216.672.376 RON in 31 decembrie 2017 la 240.443.667 RON in 30 iunie 2018. Cresterea este datorata finantarii activitatii curente a societatii.