Raport semestrial S1 2018

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

 

 

Rezultate financiare pentru perioada de sase luni, incheiata la data de 30 iunie 2018

 

CONPET SA a inregistrat in semestrul I 2018 o cifra de afaceri de 184,9 mil lei, in scadere cu 0,7% fata de cea din aceeasi perioada a anului precedent si cu 1,9% mai mult fata de prevederile bugetare.

In primele 6 luni ale anului 2018 profitul net al societatii s-a redus cu 39% (14,1 milioane lei) fata de semestrul I 2017 ( sem I 2018: 21,6 mil lei ; sem I 2017: 35,7 mil lei). Comparativ cu prevederile bugetare profitul net este in crestere cu 5,4%.

La 30.06.2018, veniturile din exploatare au cunoscut o diminuare cu 1,3% fata de semestrul I 2017 (199,9 mil lei 6 luni 2018 de la 202,6 mil lei 6 luni 2017), urmare a reducerii veniturilor din transport cu 1,1% (182,0 mil.lei 6 luni 2018 de la 184,1 mil lei 6 luni 2017). Comparativ cu prevederile bugetare veniturile din exploatare au crescut cu 1,6%;

Cheltuielile de exploatare realizate in semestrul  I 2018 au inregistrat o crestere cu 9% fata de nivelul din perioada similara a anului 2017 (176,7 mil lei 6 luni 2018 de la 162,1 mil lei 6 luni 2017) si de 2,1% fata de buget.

Cheltuielile de exploatare inregistrate in semestrul I 2018 au fost influentate de cresteri ale preturilor la energie electrica si gaze naturale, cresterea cheltuielilor cu personalul urmare a negocierii noului contract colectiv de munca, respectiv cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat de la 4 004 lei/salariat la 5 086 lei/salariat.

Aprobarea tarifelor de transport majorate cu o intarziere de aproape trei luni a avut efecte nefavorabile asupra rezultatelor financiare. In  perioada pana la aprobarea noilor tarife societatea a practicat tarife care nu acopereau cresterile salariale si de preturi, inregistrand astfel o diminuare a marjei de profit realizata in primele 6 luni 2018.

 

Rezultate financiare

Indicatori (mii lei)

Sem I 2018

(revizuit)

BVC Sem I 2018

Sem I 2017 (retratat)

Variatie % Sem I 2018/

BVC

Variatie %Sem I 2018/2017

Trim 2 2018

Trim 2 2017

variatie % trim. II 2018/2017

Cifra de afaceri neta

184.931

181.493

186.314

▲1,9%

0,7%

93.967

95.253

1,4%

Venituri exploatare

199.977

196.905

202.603

▲1,6%

1,3%

100.913

103.294

2,3%

Cheltuieli exploatare

176.722

173.039

162.175

▲2,1%

9,0%

90.479

85.010

6,4%

EBITDA

45.497

46.205

62.708

▼1,5%

27,4%

21.453

29.474

27,2%

Profit exploatare (EBIT)

23.255

23.866

40.428

▼2,5%

42,5%

10.434

18.284

42,9%

Venituri totale

202.350

197.714

204.524

▲2,3%

1,1%

102.236

104.258

1,9%

Cheltuieli totale

176.726

173.089

162.195

▲2,1%

9,0%

90.482

85.020

6,4%

Profit brut (EBT)

25.624

24.625

42.329

▲4,0%

39,5%

11.754

19.238

38,9%

Profit net

21.626

20521

35.767

▲5,4%

39,5%

10.161

16.217

▼37,3%

 

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2018 sunt revizuite.

 

Raportul semestrial 2018 poate fi consultat accesand linkul de mai jos:

 

 

Director General

Dan-Silviu BACIU, E.M.B.A.

 

 

 

Director  Economic

Ec. Sanda Toader