Raport semestrial S1 2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 13.08.2017

Informare conform: Lege 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018, Cod BVB Operator de Piata

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: Str. Pictor Aman nr.94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Disponibilitate Raport CA si Situatii financiare S1 2018

 

1. Sinteza Raport CA S1 2018

Rezultatele inregistrate de catre SIF Moldova in semestrul I 2018 si obiectivele perioadei urmatoare, sunt in acord cu “Programul de activitate 2018” si strategiile multianuale aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor.

Structura portofoliului

Portofoliul de actiuni cotate (CORE) detine ponderea principala, de 72,1% in valoarea totala a activelor administrate, in timp ce ponderea actiunilor necotate a fost de 9,2%, pe fondul reorientarii politicii investitionale. S-au mentinut sectoarele financiar si energetic, 40,4% respectiv 18,1%, raportat la valoarea totala a activelor, ca sectoare principale in structura portofoliului. A continuat procesul de restructurare a portofoliului SELL, reducandu-se numarul de participatii cu 8 fata de S1 2017, prin vanzarea integrala, in paralel cu cresterea expunerii per emitent, in special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performantei intregului portofoliu. 

Performanta financiara

Rezultatul net inregistrat la 30 iunie 2018 este de 72 mil lei, compus din profitul net  (54 mil. lei) si castigul net din vanzarea activelor reflectat in rezultatul reportat (18 mil. lei) - conform tratamentului contabil impus de aplicarea IFRS 9.  Pofitul net prevazut in BVC 2018 a fost realizat in proportie de 104%.

Investitiile in valori mobiliare au fost de 103 mil lei, reprezentand 86% din tinta stabilita pentru anul 2018.

Valoarea totala a activelor administrate a atins 2.016 mil lei, in crestere cu 10% fata de S1 2017. Valoarea unitara a activului net (VUAN) de 1,84 lei la S1 2018, iregistreaza o crestere cu 10% fata de S1 2017, in tmp ce pretul actiunii SIF2 a atins valorea de 1,38 lei, in crestere cu 44% fata de S1 2017. Aceste evolutii au condus la reducerea discount-ului Pret SIF2/VUAN de la 42% la S1 2017 la 25 % la S1 2018.

Procesul investitional - se deruleaza pe coordonatele strategiei definite pentru portofoliile de active, respectiv:

u  Crestere pentru portofoliul Detineri Majoritare - abordare de tip “private equity” in cadrul unor detineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);

u  Recalibrare pentru portofoliul CORE- portofoliul listat ce ofera lichiditate activelor SIF Moldova, reprezentand principalul generator de venituri;

u  Restructurare pentru portofoliul SELL – continuare restructurare/vanzare a portofoliului de actiuni “istoric”.

Subliniem evolutiile semnificative in dezvoltarea proiectelor principale initiate si derulate prin intermediul filialelor Grupului SIF Moldova:

u  Proiectul imobiliar “Baba Novac Residencedezvoltat de Tesatoriile Reunite SA – se deruleaza, conform graficelor stabilite, construirea ansamblului rezidential compus din 6 blocuri cu 363 apartamente si 436 locuri parcare (subterane si supraterane). Ritmul vanzarilor este peste cel prognozat initial, astfel ca la 30 iunie 2018 este contractat sau avand promisiuni semnate un procentaj de 70% din numarul total de apartamente.

u  Proiectul "Ferma Afine" dezvoltat de Agrointens SA – se afla in curs de implementare proiectul privind extinderea suprafetelor cultivate si in curs de pregatire la 58 ha.

u  Proiectul "Veranda Mall" (detinere indirecta prin intermediul Professional Imo Partners SA si Nord SA) – Urmeaza o noua etapa in dezvoltarea proiectului prin extinderea centrului comercial cu cca 6.300 mp prin construirea unui cinema multiplex si majorarea suprafetei galeriei comerciale.

u  Proiectul imobiliar “Atria Resort” un nou proiect, dezvoltat prin intermediul societatii Straulesti Lac Alfa SA. Proiectul vizeaza construirea a 1.400 apartamente, in etape, pe o suprafata de teren de aproximativ 9 ha, situata in zona de Nord Vest a municipiului Bucuresti. Arhitectura locuintelor, spatiile de relaxare, vecinatatea cu Colosseum Retail Park, transportul in comun si accesul facil spre Piata Victoriei si zona de nord a capitalei, alaturi de natura omniprezenta si proximitatea raului Colentina, sunt atuurile acestui proiect, care se doreste a fi „vitrina” unei noi vieti urbane de durata. Investitia totala a SIF Moldova, derulata in etape, va fi de 8,3 milioane euro, din care 6,3 milioane euro investiti pana data raportului. Finantarea proiectului este asigurata atat cu capital propriu, cat si cu imprumut bancar, iar valoarea de realizare estimata a proiectului este de peste 100 milioane euro.

u  Proiectul "Hotel Sport" in derularea proiectului se inregistreaza intarzieri mari din cauza proceselor dintre Primaria Cluj-Napoca si Prefectura Cluj privind procedura de modificare a PUG referitor la reincadrarea unor loturi de teren. Se exploreaza o posibilitate de exit.

2. Disponibilitate Raport CA S1 2018

In conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2018, informam investitorii ca incepand cu data de 13 august 2018, orele 18:30, vor fi puse la dispozitie pe site-ul SIF Moldova (www.sifm.ro) si BVB (www.bvb.ro):

u  Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SIF Moldova aferent semestrului I 2018”, intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Norma 39/2015;

u  “Informatiile financiare cu scop special pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018, neauditate”.

Informatiile pot fi vizualizate in link-urile de mai jos.

 

Claudiu Doros

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate