Raport semestrial S1 2018

SNN S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Raport curent conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  

Data raport: 14.08.2018

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:

Publicarea Raportului Semestrial aferent perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2018

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului aferent semestrului I al exercitiului financiar 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, art. 65, si Anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, incepand cu data de 14 august 2018, dupa cum urmeaza:

 

 - in format scris, la cerere, la sediul societatii din Bucuresti, strada Polona, nr. 65, sector 1, Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii;

- in format electronic pe pagina de internet a societatii, la sectiunea “Relatii cu investitorii -  Situatii Financiare 2018” (www.nuclearelectrica.ro), precum si in linkul de mai jos

 

Raportul semestrial include:

 

-          Principalele evenimente din activitatea companiei in perioada de raportare;

-          Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana;

-          Situatiile Financiare Interimare Consolidate Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018, intocmite in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana;

-          Raportul semestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2018.

 

  

Principalele rezultate

 

  1. Rezultatele financiare ale perioadei

 

In perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2018, SNN a obtinut un profit net de 182.314 mii lei in crestere cu 15,93% fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatul din exploatare (EBIT) a inregistrat o crestere cu 27,26%, iar EBITDA o crestere cu 10,47% fata de aceeasi perioada a anului anterior, in principal ca urmare a cresterii veniturilor din exploatare cu 13%, influentate de cresterea cu 11% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

 

Indicator

[Mii RON]

Perioada de 6 luni incheiata la 30

iunie 2018

(revizuit)

Perioada de 6 luni incheiata la 30

iunie 2017

(revizuit, retratat)

Variatie

Productie (GWh)*

4.969

5.066

-1,90%

Venituri din exploatare, din care:

1.006.687

892.973

12,73%

Venituri din vanzarea energiei electrice**

968.625

869.719

11,37%

Cheltuieli din exploatare, mai putin depreciere si amortizare

(519.334)

(451.824)

14,94%

EBITDA

487.353

441.149

10,47%

Depreciere si amortizare

(272.099)

(271.999)

0,04%

EBIT

215.254

169.150

27,26%

Rezultat financiar net

14.936

11.481

30,09%

Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta

(47.876)

(23.369)

104,87%

Profit net

182.314

157,262

15,93%

*Energie electrica produsa si livrata de CNE Cernavoda in Sistemul Energetic National.

**Inclusiv venituri din vanzarea energiei termice, nesemnificative in total venituri.

 

***) Extras din Situatiile Financiare Interimare Individuale Simplificate Revizuite la data si pentru perioada de sase luni incheiata la 30 iunie 2018.

 

Ca urmare a finalizarii procesului de liberalizare a pietei de energie electrica din Romania, incepand cu anul 2018, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (“ANRE”) nu a mai stabilit pentru producatori obligatii de livrare pe contracte reglementate, prin abrogarea Ordinului nr. 83/2013 privind metodologia de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta, dupa parcurgerea calendarului pentru eliminarea treptata a tarifelor reglementate.

 

  1. Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in semestrul  I al anului 2018

 

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 5.413.112 MWh in semestrul I al anului 2018 (din care 2.462.486 MWh in trimestrul II al anului 2018).

Vanzari energie electrica (cantitati, preturi si valori) in semestrul I al anului 2018

Vanzari pe tipuri

Cantitati in MWh

%
din total vanzari

Pret mediu
[lei/MWh cu Tg inclus]

Venituri din vanzari

[lei]

Vanzari pe piata concurentiala (contracte bilaterale si vanzari pe PZU si PI), din care:

5.106.310

99,6%

189,63

968.305.428

- Vanzari pe contracte PCCB - LE, PCCB - NC, PCSU si contracte de furnizare

4.050.943

79,0%

197,68

800.783.243

- Vanzari pe PZU si PI

1.055.367

20,6%

158,73

167.522.185

Dezechilibre pozitive pe PE*)

19.090

0,4%

135,13

2.579.695

Total vanzari Semestrul I al anului 2018

5.125.400

100%

189,43

970.885.123

*) Nota: 78.144 lei din valoarea prezentata reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016 si Ordinului ANRE nr.76/2017.

 

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in semestrul I al anului 2018 o cota procentuala de 79% din volumul total al energiei electrice vandute. Pretul mediu de vanzare pe contractele bilaterale in semestrul I al anului 2018 a fost de 197,68 lei/MWh (cu Tg inclus), inregistrand o crestere de 22% fata de pretul mediu inregistrat in semestrul I al anului 2017, de 161,8 lei/MWh (cu Tg inclus), in conditiile in care Tg  in semestrul I al anului 2017 era mai mare cu 0,29 lei/MWh.

 

Pe piata spot (PZU si PI), in semestrul I al anului 2018 s-a vandut o cantitate de energie electrica reprezentand 20,6% din volumul total de vanzari, fata de o cota procentuala de 23,7% inregistrata in semestrul I al anului 2017. Pretul mediu de vanzare a energiei pe piata spot (PZU si PI) realizat de SNN in semestrul I al anului 2018 a fost de 158,73 lei/MWh (cu Tg inclus), fata de 197,37 lei/MWh (cu Tg inclus) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017.

 

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din semestrul I al anului 2018 sunt de 970.885.123 lei (din care 78.144 lei reprezinta venituri redistribuite rezultate din echilibrarea sistemului, in baza aplicarii Ordinului ANRE nr.51/2016 si Ordinului ANRE nr.76/2017), mai mari cu 1,33% fata de veniturile bugetate pentru semestrul I al anului 2018 si respectiv mai mari cu 10,95% fata de realizarile din aceeasi perioada a anului anterior.

 

  1. Gradul de realizare a investitiilor la sfarsitul semestrului  I al anului 2018

 

Valoarea totala a programului de investitii al SNN pentru anul 2018 este de 244.867 mii lei (fara componenta alocata platii serviciului datoriei aferent imprumuturilor pe termen lung), program aprobat prin Hotararea nr. 3/02.03.2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN.

 

Situatia comparativa a realizarilor investitionale (valorice si procentuale) pentru semestrul I al anului 2018 fata de perioada comparativa a anului 2017 este prezentata in tabelul de mai jos:

An

Valoare
program investitii
[mii RON]

Realizat

(01.01 - 30.06)
[mii RON]

Grad de realizare

(01.01 - 30.06)
(%)

2018

244.867

74.582

30,5%

2017

231.593

48.583

21,0%

 

 

 

Ca si in anii anteriori, ponderea cea mai mare in programul de investitii o au investitiile pe termen lung (in curs de executie). Acest fapt se datoreaza necesitatii de modernizare/inlocuire a unor sisteme, din considerente de natura economica – reduceri de consumuri specifice, imbunatatirea unor parametri caracteristici proceselor deservite cu impact pozitiv asupra eficientei, sau din considerente de natura legala – necesitatea implementarii unor imbunatatiri asociate securitatii nucleare, protectiei mediului si securitatii muncii reprezentand cerinte imperative venite din partea autoritatilor de reglementare din domeniul in cauza (ex: CNCAN si Ministerul Mediului).

 

Programul de investitii al SNN pentru anul 2018, anexa la BVC, a fost dimensionat valoric luand in considerare angajamentele contractuale in derulare, estimarile cu privire la obiectivele de investitii ce urmeaza a se realiza in anul urmator, inclusiv sume alocate unor proiecte de investitii pentru care se anticipeaza indeplinirea anumitor cerinte aflate in afara controlului SNN (de exemplu: avize prealabile ale unor autoritati de reglementare, termene legale privind finalizarea procedurilor de achizitie publica inclusiv contestatii, obtinerea aprobarilor necesare de la organele corporatiste SNN etc.), pentru a permite implementarea acestor proiecte cu incadrarea in valorile bugetare aprobate.

 

In analiza gradului valoric trebuie luat in considerare faptul ca acesta poate diferi de gradul de realizare fizic; astfel, daca un proiect de investitii a fost finalizat cu succes, gradul de realizare fizic este de 100% insa gradul de „realizare” valoric poate fi subunitar, respectiv mai mic de 100%, daca proiectul a fost implementat la un cost mai mic decat sumele bugetate; aceste economii reprezinta beneficii pentru societate, deoarece aceleasi rezultate se obtin cu resurse mai mici.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii, email: [email protected]

 

 

 

Cosmin Ghita                                                                          Adrian Gabriel Dumitriu

Director General                                                                    Director Financiar