Raport semestrial S1 2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

la 30.06.2018

 

RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul semestrului I al anului 2018 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

Profitul net inregistrat la 30.06.2018 este de 70.377.361 lei si reprezinta 93,67% din profitul net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru intreg anul 2018.

Castigul net din vanzarea activelor financiare a fost de 4.448.637 lei.

Valoarea de vanzare a pachetelor de actiuni a fost de 5,74 mil. lei, iar investitiile totale in actiuni au fost de 3,76 mil. lei.

Activele financiare de tipul actiunilor au o valoare de piata de 1.803.492.876 lei, reprezentand 95,48% din totalul activelor administrate.

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 30.06.2018:

Nr.

crt.

Denumire emitent

Valoare de piata

conform Regulamentului ASF nr.9/2014

- lei -

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total al S.I.F.

(%)

Pondere in activul net al S.I.F.

(%)

1

BANCA COMERCIALA

ROMANA S.A. Bucuresti   

- inchisa

500.428.304

6,2973

26,4948

27,8052

2

OMV PETROM S.A.

Bucuresti                   - Premium

230.151.139

1,2677

12,1852

12,7879

3

BRD – Groupe Societe Generale Bucuresti                                       

                      - Premium

196.032.467

2,1440

10,3788

10,8921

4

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca      - Premium

114.160.550

1,0956

6,0441

6,3431

5

MERCUR S.A. Craiova       

                     - AeRO Standard

106.572.540

97,8593

5,6424

5,9215

6

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Medias                       - Premium

63.392.560

1,6415

3,3563

3,5223

7

FLAROS S.A.  Bucuresti  

                     - AeRO Standard

61.398.121

81,0386

3,2507

3,4115

8

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA Bucuresti                         

                                   - Premium

60.066.547

3,6994

3,1802

3,3375

9

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias                       - Premium

59.152.278

0,4109

3,1318

3,2867

10

ARGUS S.A. Constanta    

           - AeRO Premium

50.662.396

86,3368

2,6823

2,8149

TOTAL

1.442.016.902

 

76,3466

80,1227

 

 

 

- lei -

 

30.06.2017

31.12.2017

30.06.2018

Total activ

1.756.019.108

1.824.576.020

1.888.780.571

Activ net

1.698.590.522

1.770.430.599

1.799.763.828

Valoarea unitara a activului net

2,9278

3,0516

3,1022

 

 Principalele rezultate economico-financiare la data de 30.06.2018

Nr.

crt.

 

Denumire indicator

Realizat

30.06.2018

- lei -

30.06.2017

- lei -

Prevederi anuale

BVC 2018

- lei -

30.06.2018 /

BVC 2018

(%)

1.       

VENITURI TOTALE

79.735.829

46.686.747

130.243.100

61,22

2.       

CHELTUIELI TOTALE

5.119.406

5.054.379

50.927.200

10,05

3.       

REZULTATUL BRUT - Profit

74.616.423

41.632.368

79.315.900

94,07

4.       

IMPOZIT PROFIT

4.239.062

2.280.731

4.180.580

101,40

5.       

REZULTATUL NET - Profit

70.377.361

39.351.637

75.135.320

93,67

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Semestrial la data de 30.06.2018 – intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 – va putea fi consultat, incepand cu data de 14.08.2018, orele 08:30, la adresa de internet:

http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2018/sem1/sem1.html

precum si accesand link-ul de mai jos.

 

Raportul va fi pus la dispozitia celor interesati - incepand cu aceeasi data - la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. din Craiova, strada Tufanele nr. 1.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

           

conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu

Presedinte / Director General

 

ec. Viorica Balan

Ofiter de Conformitate