Raport semestrial S1 2018

SIF1 SIF BANAT-CRIȘANA S.A.

Rezultate financiare pentru semestrul I 2018

Principalii indicatori financiari ai SIF Banat-Crisana la 30.06.2018:

  • Valoarea totala a activelor administrate: 2.573 milioane lei
  • Valoarea activului net: 2.382 milioane lei
  • Profit net: 51 milioane lei
  • Capitalizare bursiera: 1.309 milioane lei

Strategia investitionala a SIF Banat-Crisana urmareste maximizarea performantelor portofoliului in vederea cresterii valorii activelor administrate si a veniturilor din investitii, in conditiile prudentiale stabilite prin Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 15/2004. Pe tot parcursul primului semestru al anului 2018, activele administrate  s-au incadrat in limitele legale permise.

Activul net, principalul indicator de performanta al societatii, a avut o evolutie oscilanta pe parcursul semestrului I 2018, in scadere cu 8% fata de valoarea de la finalul anului precedent, dar cu o apreciere de peste 8% fata de perioada similara a anului 2017. Astfel, la 30 iunie 2018, valoarea activului net a atins 2.382,15 milioane lei, reprezentand 4,6035 lei pentru o actiune.

SIF Banat–Crisana administreaza un portofoliu diversificat, compus din urmatoarele categorii principale de instrumente financiare: actiuni, obligatiuni si unitati de fond. Valoarea portofoliului de actiuni (la societati listate si nelistate) reprezenta 80% din totalul activelor administrate de SIF Banat-Crisana la 30 iunie 2018, cifrandu-se la 1.929,4 milioane lei.

Veniturile la 30 iunie 2018, in suma de 80,79 milioane lei, sunt superioare celor din perioada similara a anului precedent, constituite in principal din venituri din dividende si venituri din dobanzi.

Castigul din investitii realizat in prima parte a anului 2018 este in scadere comparativ cu anul precedent, impactul fiind, in cea mai mare parte, efectul evaluarii la valoare justa a activelor cuprinse in categoria la valoare justa prin profit sau pierdere reclasificate in baza IFRS 9 si IFRS 10. In cazul majoritatii activelor din aceasta categorie acumularile existente la 31 decembrie 2017 au fost incluse in cadrul rezultatului reportat.

Cheltuielile realizate la data de 30 iunie 2018, in suma de 7,82 milioane lei, sunt in crestere fata de cele din primele 6 luni ale anului precedent.

In primul semestru al anului 2018, SIF Banat-Crisana a obtinut un profit brut de 52,30 milioane lei, cu 47,8% peste cel realizat in primele 6 luni ale anului 2017 si un profit net de 50,79 milioane lei, in crestere cu 52,5% fata de primul semestru al anului 2017.

SIF Banat-Crisana a incheiat primul semestru din 2018 cu o valoare a capitalizarii bursiere de 1.315,60 milioane lei calculata la pretul de inchidere pentru toate actiunile emise, respectiv de 1.309,18 milioane lei calculata doar pentru actiunile aflate in circulatie.

Raportul semestrial in forma integrala intocmit de SIF Banat-Crisana la data de 30 iunie 2018 in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelor CNVM/ASF nr. 15/2004 si nr. 5/2018 si Normei ASF nr. 39/2015, este pus la dispozitia publicului conform calendarului de comunicare financiara al Societatii, incepand cu data de 14 august 2018, ora 8:30, la sediul societatii si pe Internet, la adresa www.sif1.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Relatia cu Investitorii al SIF Banat-Crisana, telefon / fax: 0257 304 446 / 0257 250 165, e-mail: [email protected]

 

Va rugam sa accesati linkul de mai  jos pentru a vizualiza Raportul Semestrial 2018.