Raport semestrial S1 2018

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:     Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 16 august 2018

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare aferente semestrului I 2018

Raportarea include:

-       Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in semestrul 1 2018

-       Situatiile financiare interimare separate simplificate neauditate la data de 30 iunie 2018

 

Segmentul operatiunilor cu profit permis: cresterea cantitatii tarifate comparativ cu S1 2017 nu a atenuat efectul scaderii cu 10% a tarifului mediu de transport, iar pe fondul cresterii preturilor de achizitie a energiei electrice pe piata angro pentru acoperirea

consumului propriu tehnologic in reteaua de transport, EBITDA fiind negativ influentata in primele 6 luni ale anului 2018.

Segmentul operatiunilor cu profit zero: rezultat pozitiv de 33 mil lei fata de rezultatul nul inregistrat in aceeasi perioada a anului  precedent, evolutia pozitiva din 2018 fiind determinata de cresterea tarifului mediu aprobat de ANRE pentru serviciile de sistem

tehnologice cu un procent de 5% si de cresterea cantitatii de energie livrata cu un procent de 2%.

 

U.M.

S1 2018

S1 2017

Financiar

 

 

 

 

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

    27,96

   27,40

▲2%

Venituri totale

[mil lei]

       560

      615

▼9%

Tarif mediu transport (realizat)

[mil lei]

16,81

18,66

  ▼10%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

505

554

▼9%

EBITDA

[mil lei]

230

285

  ▼19%

Amortizare

[mil lei]

151

   156

▼3%

EBIT

[mil lei]

 79

   129

  ▼39%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

33

0

       n/a

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

 

 

 

 

EBIT

[mil lei]

    112

   129

     ▼13%

Profit net

[mil lei]

98

98

       n/a

 

 

 

 

 

Operational

 

 

 

 

Consum

TWh

29,1

28,5

▲2%

Productie

TWh

30,7

30,5

▲1%

Export

TWh

 2,8

  3,5

  ▼20%

 

Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in Semestrul 1 2018 si Situatiile financiare interimare separate simplificate neauditate la data de 30 iunie 2018 sunt disponibile incepand cu data de 16 august 2018.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2018;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti.

 la linkul de mai jos

Adrian-Constantin RUSU

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Andreea Georgiana FLOREA

Membru Directorat