Raport semestrial S1 2019

TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA

Catre:     Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

                Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB

Data raportului: 14 august 2019

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare: 13328043

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Raportarea include:

-               Raportul semestrial cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-iunie 2019

-               Situatii Financiare Interimare Separate Simplificate neauditate la data de 30 iunie 2019

-               Situatii Financiare Interimare Consolidate Simplificate neauditate la data de 30 iunie 2019

 

Eveniment important de raportat:  – Rezumat al rezultatelor financiare separate aferente semestrului I 2019

 

In S1 2019, Transelectrica a inregistrat o imbunatatire din punctul de vedere al profitabilitatii activitatii cu profit permis, comparativ cu S1 2018.

Segmentul activitatilor cu profit permis: Pe zona principala a activitatilor de baza (transport si dispecerizare SEN) in S1 2019 Compania a obtinut rezultate financiare mai bune comparativ cu S1 2018. Profitul operational EBIT (profitul inainte de impozitul pe profit si dobanzi)

a fost mai mare cu 18 mil lei (+23%) fata aceeasi perioada a anului precedent.

Veniturile din transport si alte activitati pe piata de energie au inregistrat o crestere de +9% pe fondul tarifului de transport realizat mai mare (+7%) practicat in S1 2019 fata de S1 2018 si a cresterii cu +12,3 mil. lei a veniturilor din interconexiune, aceste majorari absorbind complet

scaderea consumului de energie electrica la nivel national ce s-a reflectat in cantitati tarifate mai mici (-0,1%). 

Contextul S1 2019 a fost unul dificil caracterizat de costuri mari cu operarea sistemului de transport, in special costurile cu procurarea energiei electrice pentru compensarea pierderilor tehnice din retea (CPT).

In ciuda faptului ca nivelul fizic al pierderilor tehnice a fost mai mic fata de anul precedent (procent pierderi tehnice 2,38% S1 2019 fata de 2,76% in S1 2018), costurile totale cu achizitia energiei au fost semnificativ mai mari (+23,6 mil lei reprezentand +19%) pe fondul cresterii substantiale a pretului la energie in piata angro

(pretul mediu total de achizitie a fost cu 41% mai mare, de la 198 lei/MWh in S1 2018 la 279 lei/MWh in S1 2019).

Segmentul activitatilor cu profit zero: S1 2019 inregistreaza o pierdere financiara temporara -58 mil lei fata de profitul de +33 mil lei inregistrat in S1 2018. In semestrul I 2019, veniturile din serviciile de sistem tehnologice au fost mai mici comparativ cu cheltuielile privind achizitia serviciilor de sistem tehnologice realizate.

Scaderea este determinata de diminuarea tarifului aprobat de ANRE pentru aceste servicii, dar si de majorarea cheltuielilor privind serviciile de sistem tehnologice in conditiile cresterii preturilor de achizitie a acestor servicii pe piata concurentiala, pentru rezerva secundara si rezerva tertiara rapida, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

 

U.M.

S1 2019

S1 2018

Financiar

 

 

 

 

Cantitate tarifata

[TWh]

27,92

27,96

▼ 0,1%

ACTIVITATI CU PROFIT PERMIS

       

Venituri totale

[mil lei]

609

560

▲ 9%

Tarif mediu transport (realizat)

[lei/MWh]

18,05

16,81

▲ 7%

Venituri din transport si alte activitati pe piata de energie

[mil lei]

552

505

▲ 9%

EBITDA

[mil lei]

239

230

▲ 4%

Amortizare

[mil lei]

142

151

▼ 6%

EBIT

[mil lei]

97

79

▲ 23%

ACTIVITATI PROFIT ZERO

       

EBIT

[mil lei]

(58)

33

▼ n/a

TOATE ACTIVITATILE (CU PROFIT PERMIS SI PROFIT ZERO)

       

EBIT

[mil lei]

40

112

▼ 65%

Profit net

[mil lei]

30

98

▼ 69%

         

Operational

 

 

 

 

Consum intern net

[TWh]

29,0

29,1

▼ 1%

Productie neta interna

[TWh]

29,4

30,7

▼ 4%

Export

[TWh]

2,5

2,8

▼ 11%

Raportul cu privire la activitatea CNTEE Transelectrica SA in perioada ianuarie-iunie 2019, Situatiile Financiare Interimare Separate Simplificate si Situatiile Finaciare Consolidate la data de 30 iunie 2019 sunt disponibile incepand cu data de 14 august 2019.

· online, pe website-ul www.transelectrica.ro, sectiunea Relatii Investitori Raportari Periodice/Rapoarte, respectiv https://www.transelectrica.ro/rapoarte-2019;

· la sediul Companiei: str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti 

si la linkul de mai jos

Marius Danut CARASOL

Director General Executiv

Presedinte al Directoratului

 

Claudia-Gina ANASTASE

Membru Directorat