Raport semestrial S1 2019

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT SEMESTRIAL

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A GRUPULUI ROMGAZ

LA 30 IUNIE 2019 (perioada 01.01.2019 - 30.06.2019)

 

 

DATE DE IDENTIFICARE RAPORT SI EMITENT

Baza raportului

Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (art.65) si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Anexa nr.14), pentru perioada de 6 luni incheiata la 30 iunie 2019 (Semestrul I al exercitiului financiar 2019)

Data raportului

14 august 2019

Denumirea emitentului

Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” SA

Sediul social

Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, cod 551130, judetul Sibiu

Telefon/fax

0040 374 401020 / 0040 269 846901

Web/E-mail

www.romgaz.ro / [email protected]

Cod de inregistrare fiscala

RO14056826

Cod LEI (Legal Entity Identifier)

2549009R7KJ38D9RW354

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii

Bursa de Valori Bucuresti (actiuni) si Bursa de Valori din Londra (GDR-uri)

Capital social subscris si varsat

385.422.400 lei

Principalele caracteristici ale actiunilor

385.422.400 actiuni cu o valoare nominala de 1 leu

actiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata si liber tranzactionabile de la data de 12 noiembrie 2013 sub simbolul SNG – pentru actiuni si SNGR – pentru GDR-uri

 

PERFORMANTELE GRUPULUI ROMGAZ[1]

Performantele operationale si financiare ale Grupului Romgaz realizate in Semestrul I 2019 se mentin la niveluri ridicate, confirmand traseul pe care acesta s-a inscris.

Consumul de gaze naturale la nivel national in primele 6 luni ale anului 2019 se estimeaza ca a inregistrat o scadere de aproximativ 3%, in timp ce livrarile Romgaz s-au pastrat la nivelul anului anterior, avand o variatie subunitara. Ca urmare, cota de piata a Romgaz pe piata livrarilor de gaze din Romania este de 46,3%, cu un procent mai mare decat cota detinuta in perioada anterioara (45,3%).

Productia de gaze naturale a fost de 2.700 mil.mc, cu 59,5 mil.mc mai mare decat productia realizata in perioada similara a anului anterior (+2,3%) si cu 8,8 mil.mc mai mare decat cea programata (+0,3%).

Productia de energie electrica a Romgaz a fost de 171,66 TWH, fiind mai mica decat cea realizata in perioada similara a anului 2018 (466,22 TWh). Cu aceasta productie Romgaz detine o cota de piata de 0,64%[2].

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate: profitul net (33,9%), EBIT (39,2%) si EBITDA (51,9%) confirma profitabilitatea ridicata a activitatii Grupului Romgaz.

In Semestrul I 2018 s-a derulat procesul de auditare externa a rezervelor si resurselor contingente de gaze naturale aflate in patrimoniul Romgaz de catre firma americana DeGolyer&MacNaughton, Raport final fiind transmis la Romgaz in data de 31 mai 2018.

Rezultatele cuprinse in Raport confirma evaluarile resurselor si rezervelor de gaze naturale efectuate de Romgaz, cu data de referinta 31 decembrie 2017 si totodata confirma valoarea ratei anuale de inlocuire a rezervelor, care in perioada 2013-2017 a avut o medie de 78%, valoare superioara tintei de 70%.

Rezultate financiare relevante (consolidate)

                                                                                                                *milioane lei*

 

T2 2018

T1 2019

T2 2019

Δ T2         (%)

Indicatori principali

SI  2018

SI  2019

Δ SI (%)

 992,2

1.713,1

1.161,7

17,1

Cifra de afaceri (CA)

2.474,5

2.874,8

16,2

1.040,6

1.683,1

1.229,4

18,1

Venituri

2.446,9

2.912,5

19,0

 671,7

1.042,7

 719,6

7,1

Cheltuieli

1.517,7

1.762,3

16,1

 0,20

1,4

 (0,2)

-

Cota parte din rezultatul asociatilor

0,98

1,2

19,4

 369,0

641,8

 509,6

38,1

Profit brut

 930,2

1.151,3

23,8

 52,3

99,9

 75,5

44,5

Impozit pe profit

 147,3

175,4

19,1

 316,8

541,8

 434,1

37,0

Profit net

 782,8

975,9

24,7

 354,1

630,8

 496,7

40,2

EBIT

 904,0

1.127,4

24,7

 459,9

894,0

 598,9

30,2

EBITDA

1.166,1

1.492,9

28,0

 0,8

1,4

 1,1

37,0

Profit pe actiune (EPS)*) (lei)

 2,0

2.5

24,7

 31,9

31,6

 37,4

17,0

Rata profitului net (% din CA)

 31,6

33,9

7,3

 35,7

36,8

 42,8

19,8

Rata EBIT (% din CA)

 36,5

39,2

7,4

 46,4

52,2

 51,6

11,2

Rata EBITDA (% din CA)

 47,1

51,9

10,2

6.132

6.162

6.171

0,6

Numar de angajati la sfarsitul perioadei

6.132

6.171

0,6

*) EPS este calculat pe baza rezultatelor individuale ale SNGN ROMGAZ SA.

Cifrele din tabelul de mai sus sunt rotunjite, prin urmare pot rezulta mici diferente la reconciliere.

Nota: in venituri si cheltuieli nu sunt cuprinse cele aferente productiei de imobilizari efectuate in regie proprie.

 

Confirmand parcursul anterior, si in Trimestrul 2 2019 Grupul a inregistrat cresteri ale principalilor indicatori, comparativ cu perioada similara a anului 2018, astfel: cifra de afaceri +17,1%, EBIT +40,2%, EBITDA +30,2%, ratele aferente de profitabilitate se situeaza de asemenea la valori semnificative.

Sintetic, principalii indicatori realizati de Grup in Semestrul I 2019 se prezinta astfel:

Ø  Veniturile totale sunt mai mari cu 465,5 milioane lei, inregistrand o crestere de 19,0% in timp ce cheltuielile totale au inregistrat o crestere de 16,1%.

Rezultatul brut al Semestrului I 2019 este mai mare cu 23,8% fata de anul precedent ca urmare a urmatorilor factori de influenta:

·         cifra de afaceri s-a majorat cu 16,18% fata de semestrul I 2018, ca urmare a cresterii veniturilor din vanzarea gazelor naturale, atat din productia interna cat si cumparate pentru revanzare (+20,83%);

·         efectul pozitiv al majorarii cifrei de afaceri asupra profitului a fost afectat de cresterea cheltuielilor cu impozitul pe veniturile suplimentare (+65,6%, respectiv o crestere de 174,7 milioane lei) si de contributia baneasca perceputa de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale de 2% din cifra de afaceri realizata din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE   (41,85 mil.lei).

Ø  Profitul net obtinut este cu 193 milioane lei mai mare decat cel inregistrat in perioada anterioara pe seama cresterii veniturilor si sub influenta cresterii cheltuielilor din cauzele mentionate mai sus (+24,7%);

Ø  Productivitatea muncii a crescut cu 15,44% comparativ cu perioada anterioara, de la 403,54 mii lei CA/angajat in SI 2018 la 465,85 mii lei CA/angajat in SI 2019;

Ø  Ratele profitului net, EBIT si EBITDA sunt mai mari comparativ cu SI 2018, aceasta pe fondul cresterii cifrei de afaceri;

Ø  EPS este de 2,5 lei, cu 24,7% mai mare decat cel inregistrat in Semestrul I 2018.

 

Rezultate operationale

 

T2 2018

T1 2019

T2 2019

Δ T2 (%)

Indicatori principali

SI        2018

SI 2019

Δ SI (%)

1.276,2

1.430,0

1.269,8

-0,5

Gaz metan extras (mil.mc)

2.640

2.700

2,3

91

103

81

-3,0

Redeventa petroliera (mil.mc)

192

193

0,5

1.850

4.934

4.321

133,5

Productie condensat (tone)

3.485

9.255

165,6

178,9

170,8

0,8

-99,6

Productie energie electrica (GWh)

466,2

171,6

-63,2

20,3

884,9

39,8

96,1

Servicii de extractie gaze din depozite facturate (mil.mc)

1.118,6

924,7

-17,3

733,9

37,8

1.009,8

37,6

Servicii de injectie gaze in depozite facturate (mil.mc)

751,6

1.047,6

39,4

Nota: informatiile nu sunt consolidate, respectiv includ si tranzactiile intre Romgaz si Depogaz.

Productia de gaze naturale a evoluat in parametrii anticipati la intocmirea programului pentru anul 2019, nivelul realizat fiind de 100,33% comparativ cu cel planificat.

In prima jumatate a anului 2019 Romgaz a produs un volum de 2.700 milioane mc gaze naturale, cu 59,5 mil.mc (2,3%) mai mult decat in aceeasi perioada din anul trecut.

Nivelul ridicat de productie inregistrat in Semestrul I 2019 a fost sustinut de:

Ø  valorificarea la maximum a potentialului zacamantului Caragele prin finalizarea unor lucrari de investitii pentru extinderea infrastructurii productive si conectarea sondelor la aceasta infrastructura;

Ø  continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zacaminte mature de gaze care a dus la anularea declinului de productie pe aceste zacaminte;

Ø  efectuarea de operatii de reparatie si interventie in sonde in urma carora s-au reactivat o serie de sonde cu debite importante;

Ø  relocarea de capacitati de comprimare pentru optimizarea procesului de exploatare a  unor zacaminte de gaze naturale;

Ø  trecerea la faza de productie si valorificare a rezultatelor activitatii de explorare geologica, prin aducerea in circuitul economic a unor noi descoperiri comerciale de gaze naturale.

Scaderea cantitatii de energie electrica produsa, asa cum se poate observa din datele prezentate in tabelul de mai jos, este in stransa legatura cu lucrarile de investitii derulate in cadrul CTE Iernut, lucrari care implica restrictionarea functionarii grupurilor energetice ale partii vechi a centralei termoelectrice. Astfel, in Trimestrul 2 2019 nu s-a produs energie electrica deoarece:

Ø  s-au executat lucrari in statia electrica exterioara;

Ø  s-au executat lucrari la circuitele primare de apa de racire, lucrari care sunt comune cu centrala existenta;

Ø  s-au executat lucrari pe circuitul de racire existent al centralei (baraj hidrotehnic, pompe de apa de racire, turnuri de racire, camere de amestec etc.), care va fi utilizat si in cadrul investitiei noi, care se puteau executa doar in perioade de nefunctionare a centralei.

                                                                        *MWh*

 

2018

2019

Indici

1

2

3

4=3/2x100

Trimestrul 1

287.287

170.894

-40,51%

Trimestrul 2

178.933

773

-99,57%

Semestrul I

466.220

171.667

-63,18%

 

 

Versiunea completa a Raportului semestrial privind activitatea economico-financiara a Grupului Romgaz la 30 iunie 2019 (perioada ianuarie – iunie 2019) si Situatiile Financiare Consolidate Interimare Simplificate pentru Semestrul si Trimestrul incheiate la 30 Iunie 2019, intocmite in conformitate cu Standardul International de Contabilitate 34, impreuna cu Raportul de Revizuire al Auditorului Independent sunt disponibile pe website-ul societatii www.romgaz.ro , sectiunea Relatia cu InvestitoriiRapoarte interimare si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la linkul de mai jos.[1] Grupul Romgaz este format din S.N.G.N. Romgaz S.A. („Societatea”/„Romgaz”) ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti SRL (“Depogaz”), filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz, si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social).

[2] Sursa: CNTEE Transelectrica SA.