Raport suplimentar conf. art. 82 din Legea 24/2017 - valori realizate

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT SUPLIMENTAR

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

                                                                                                                                                                                                        

Data Raportului: 18 iulie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Valoarea totala realizata a trei acte juridice raportate in temeiul art. 82 din Legea nr. 24/2017

 

Avand in vedere faptul ca rapoartele curente transmise de S.N.G.N. ROMGAZ S.A in data de 16.10.2018, 11.02.2019 respectiv, 20.07.2018 contin informatii privind valoarea estimata a actelor juridice care au facut obiectul raportarii, in conformitate cu cerintele Anexei 12 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A raporteaza valoarea totala realizata a trei contracte incheiate cu S.C. ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A., C.E.T. GOVORA S.A. si S.C. OLTCHIM S.A., astfel:

 

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea realizata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1.

ELECTROCENTRALE CONSTANTA S.A.

Contract nr. VG30/03.10.2018

Vanzare - cumparare gaze naturale piata concurentiala

(perioada 03.10.2018-31.03.2019)

75.131.412,90

Plata in avans, factura de regularizare scadenta in 30 de zile de la data emiterii

-

-

0,10

2.

C.E.T. GOVORA S.A.

Contract nr.

VG5/30.01.2019

 

Vanzare-cumparare gaze naturale piata concurentiala

(perioada 01.02.2019-31.03.2019)

22.702.372,56

Plata in avans, factura de regularizare scadenta in 30 de zile de la data emiterii

-

-

0,10

3.

S.C. OLTCHIM S.A.

Contract nr. VG 21/22.06.2018

Vanzare - cumparare gaze naturale piata concurentiala

(perioada 01.07.2018-30.06.2019)

7.508,02

Plata in avans, factura de regularizare scadenta in 30 de zile de la data emiterii

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU