Raport suplimentar - Contract Termo Calor Confort - valoare realizata

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT SUPLIMENTAR

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

                                                                                                                                                                                                        

Data Raportului: 15 noiembrie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

 

Eveniment important de raportat:

 

 

·         Valoarea totala realizata a unui contract incheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

 

Avand in vedere faptul ca raportul curent transmis de S.N.G.N. ROMGAZ S.A in data de 05.10.2018, contine informatii privind valoarea estimata a actului juridic care a facut obiectul raportarii, in conformitate cu cerintele Anexei 12 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A raporteaza valoarea totala realizata a unui contract incheiat cu S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A., astfel:

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea realizata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1

S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Contract nr. VG24 / 27.09.2018

Vanzare – cumparare gaze naturale piata concurentiala

(perioada 01.10.2018 – 01.10.2019)

50.458.282,64

Plata in avans, factura de regularizare scadenta in 30 de zile de la data emiterii

-

-

0.10

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU