Raport suplimentar - Contract Transgaz - Valoare realizata recalculata

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT SUPLIMENTAR

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 17 ianuarie 2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·         Valoarea totala realizata a unui contract incheiat de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si raportat in temeiul art. 225 din Legea nr. 297/2004

 

Avand in vedere faptul ca, ulterior publicarii Raportului suplimentar din data de 04.01.2018 (prin care S.N.G.N. ROMGAZ S.A. a raportat valoarea totala realizata a Contractului nr. 27/2016), si a Raportului suplimentar din data de 19.07.2018 (prin care S.N.G.N. ROMGAZ S.A a raportat valoarea totala realizata a Contractului nr. 27/2016, recalculata conform unor evenimente aparute la acea data), A.N.R.E. a solutionat o divergenta intre S.N.G.N. ROMGAZ S.A. si S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., S.N.G.N. ROMGAZ S.A. transmite prezentul raport suplimentar avand ca obiect publicarea valorii totale realizate a Contractului nr. 27/2016, recalculata la data de 16.01.2019. Mentionam faptul ca diferenta de valoare, in plus, de 728.464,09 RON este generata de o factura de deficit neluata in evidenta, precum si de unele facturi de penalitati emise in urma solutionarii de ANRE a divergentei anterior mentionate.

 

 

Nr.
 Crt.

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea realizata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

*)

 

1.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

Contract nr. 27/ 2016

Servicii de transport

(perioada de livrare 01.10.2016 – 01.10.2017)

189.727.693,82

Plata la 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii

nu

5% din contravaloarea capacitatii de transport, ferma si intreruptibila, rezervata pe intreaga durata de valabilitate a contractului

Vezi nota

  *) Nota: Perceperea unei cote a majorarilor de intarziere, calculata asupra valorii neachitate, egala cu nivelul dobanzii de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu a 16-a zi calendaristica de la data emiterii facturii pana la achitarea integrala a acesteia, inclusiv ziua platii, sau pana la executarea garantiei prevazuta in contract, in cazul neindeplinirii obligatiei de plata in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei.

 

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU