Raport suplimentar - Contracte cf. art. 82 - valoare realizata

SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

RAPORT SUPLIMENTAR

Conform art. 82  din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data Raportului: 12 mai 2020

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.

Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130

Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901

Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826

Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354

Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001

Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Eveniment important de raportat:

 

·     Valoarea totala realizata a opt acte juridice de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Avand in vedere faptul ca rapoartele curente transmise de S.N.G.N. ROMGAZ S.A in urmatoarele date: 01.08.2016, 05.10.2018, 21.05.2019, 08.07.2019, 09.07.2019, 18.07.2019, 08.11.2019, 18.10.2019 contin informatii privind valoarea estimata a actelor juridice care au facut obiectul raportarii, in conformitate cu cerintele Anexei 12 la Regulamentul ASF nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A raporteaza valoarea totala realizata a celor opt acte juridice, astfel:

 

 

Nr
 Crt

Parte contractanta

Nr. si data actului juridic

Obiectul contractului

Valoarea realizata a actului juridic
incl TVA (RON)

Termene si modalitati de plata

Creante reciproce

Garantii constituite

Penalitati

(%/zi)

1

S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A.

Contract nr.9/2016

Vanzare - cumparare gaze naturale pentru categoria de consum Non casnici

(perioada 01.08.2016-31.03.2020)

1.768.311.058,74

v. Nota*

-

-

v. Nota**

Nota*: Factura de regularizare este scadenta in 15 zile de la data emiterii, pentru contravaloarea serviciilor de inmagazinare si serviciilor de transport al gazelor pana in depozitele de inmagazinare (perioada 01.06.2019 - 30.09.2019) si pentru serviciile de extractie a gazelor din depozite si serviciile de transport pana la punctul de livrare (pentru perioada 01.11.2019 - 31.03.2020). Factura de regularizare este scadenta in termen de 90 de zile de la data emiterii, pentru contravaloarea gazelor naturale interne extrase si livrate in luna respectiva.

Nota**: La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

2

Termoficare Oradea S.A.

Contract nr. VG31/2018

Vanzare - cumparare gaze naturale destinate consum Non casnici si gaze naturale interne destinate inmagazinarii

(perioada 01.10.2018 - 29.02.2020)

174.315.433,44

Plata in avans, factura de regularizare scadenta in 30 de zile de la data emiterii

-

-

0,10

3

Termoficare ORADEA S.A.

Contract - Cadru vanzare-cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili nr. VG74/2019

Vanzare - cumparare gaze naturale ptr. producerea de energie termica in centralele de cogenerare si centralele termice destinate consumului populatiei (perioada 01.05.2019-31.03.2020)

89.735.133,91

Factura de regularizare scadenta in 15 zile de la data emiterii

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

4

Termo Calor Confort S.A.

Contract - Cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili nr. VG76/2019

Vanzare - cumparare gaze naturale pentru producerea de energie termica in centralele de cogenerare si centralele termice destinate consumului populatiei  (perioada 01.10.2019-31.03.2020)

22.330.855,34

Factura de regularizare scadenta in 15 de zile de la data emiterii

 

 

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

5

MODERN CALOR S.A.

Contract - Cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili nr. VG77/2019

Vanzare - cumparare gaze naturale pentru producerea de energie termica in centralele de cogenerare si centralele termice destinate consumului populatiei  (perioada 01.10.2019-31.03.2020)

8.883.485,04

Factura de regularizare scadenta in 15 zile de la data emiterii

 

 

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor  bugetare

6

C.E.T. GOVORA S.A.

Contract - Cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili nr. VG79/2019

 

Vanzare-cumparare gaze naturale pentru producerea de energie termica in centralele de cogenerare si centralele termice destinate consumului populatiei

(perioada 01.10.2019-31.03.2020)

1.885.690,75

Factura de regularizare scadenta in 15 zile de la data emiterii

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

7

S.C. CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD S.A.

Contract - Cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili nr. VG101/2019

 

Vanzare-cumparare gaze naturale pentru producerea de energie termica in centralele de cogenerare si centralele termice destinate consumului populatiei

(perioada 01.11.2019-31.03.2020)

15.566.151,57

Factura de regularizare scadenta in 15 zile de la data emiterii

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

8

SOCIETATEA COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA S.A.

Contract - Cadru de vanzare-cumparare a gazelor naturale, incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili nr. VG87/2019

Vanzare - cumparare gaze naturale pentru producerea de energie termica in centralele de cogenerare si centralele termice destinate consumului populatiei

(perioada 01.10.2019-01.04.2020)

1.149.777,24

Factura de regularizare scadenta in 15 de zile de la data emiterii

-

-

La nivelul dobanzilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare

  

Director General,

Constantin Adrian VOLINTIRU