Raport trim 1 2018

SIF5 SIF OLTENIA S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL la 31.03.2018

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si Legii nr.24/2017

 

Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. in cursul primelor trei luni ale anului 2018 s-a desfasurat in concordanta cu strategia aprobata de A.G.O.A.

La data de 31.03.2018, activele societatii - calculate in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 - inregistrau o valoare de piata de 1.830.691.659 lei.

Numarul de societati comerciale din portofoliu la 31.03.2018 este de 50, comparativ cu 51 la data de 31.12.2017. Valoarea nominala a portofoliului administrat este de 544.602.473 lei iar cea de piata este de 1.809.839.285 lei, superioara cu 232,32% valorii nominale.

S.I.F. OLTENIA S.A. a realizat, la 31.03.2018, venituri totale in suma de 5.716.397 lei.

Cheltuielile totale - la 31.03.2018 - sunt la nivelul de 2.422.137 lei.

Profitul net inregistrat la 31.03.2018 este de 2.949.847 lei si reprezinta 3,93% din cel propus prin B.V.C. pentru intreg anul 2018.

 

Top 10 companii din portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. la data de 31.03.2018:

Nr.

crt.

Denumire emitent

Valoare de piata conform Regulamentului ASF nr.9/2014

- lei -

Pondere in capitalul social al emitentului

(%)

Pondere in activul total al S.I.F.

(%)

Pondere in activul net al S.I.F.

(%)

1

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. Bucuresti

inchisa

475.297.579

6,2973

25,9627

26,6799

2

OMV PETROM S.A. Bucuresti

Premium

228.355.888

1,2677

12,4737

12,8183

3

BRD – Groupe Societe Generale Bucuresti

Premium

224.010.539

2,1287

12,2364

12,5744

4

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca

Premium

124.625.268

1,0956

6,8076

6,9956

5

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias

Premium

78.950.795

1,6415

4,3126

4,4317

6

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA  Bucuresti

Premium

63.727.488

3,6994

3,4811

3,5772

7

ARGUS S.A. Constanta

AeRO

61.783.410

86,3368

3,3749

3,4681

8

FLAROS S.A. Bucuresti

AeRO

60.411.806

81,0386

3,2999

3,3911

9

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias

Premium

58.577.770

0,4026

3,1998

3,2881

10

ANTIBIOTICE S.A Iasi

Premium

51.091.449

14,4136

2,7908

2,8679

 

T O T A L

1.426.831.992

 

77,9395

80,0923

 

Total activ

1.830.691.659 lei

Activ net

1.781.481.690 lei

Valoarea unitara a activului net

3.0706 lei

 

Principalele rezultate economico-financiare la data de 31.03.2018:

 

Nr. crt.

Denumire indicator

Realizat

31.03.2018

- lei -

31.03.2017

- lei -

Prevederi anuale

BVC 2018

- lei -

31.03.2018 /

BVC 2018

(%)

1.       

VENITURI TOTALE

5.716.397

4.293.611

130.243.100

4,39

2.       

CHELTUIELI TOTALE

2.422.137

2.650.015

50.927.200

4,76

3.       

REZULTATUL BRUT - Profit

3.294.260

1.643.596

79.315.900

4,15

4.       

IMPOZIT PROFIT

344.413

115.625

4.180.580

8,24

5.       

REZULTATUL NET - Profit

2.949.847

1.527.971

75.135.320

3,93

 

INDICATORI   ECONOMICO - FINANCIARI

Denumirea indicatorului

Mod de calcul

31.03.2018

31.03.2017

Indicatorul lichiditatii curente

Active curente/Datorii curente

0,1239

0,2373

Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu x 100

 

Capital imprumutat/Capital angajat x 100

-

 

-

-

                

-

Viteza de rotatie a debitelor - clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90

0,0465

-

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate

0,0032

0,0026

 

S.I.F. OLTENIA S.A. informeaza investitorii ca Raportul Trimestrial la data de 31.03.2018 – intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare – va fi pus la dispozitia publicului incepand cu data de 11.05.2018, orele 1830, astfel:

pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, simbol de piata SIF5;

pe website-ul societatii, www.sifolt.ro, la sectiunea Informatii investitori / Raportari / Raportari periodice

si

in forma scrisa la sediul societatii, str. Tufanele nr. 1, Craiova - Dolj.

Situatiile financiare interimare simplificate la 31.03.2018 sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Mentionam ca Situatiile financiare interimare simplificate la 31.03.2018 nu sunt auditate de catre auditorul financiar extern al societatii.

  

Presedinte/Director General

conf.univ.dr.ec. Tudor Ciurezu

 

ec.Viorica BALAN

Ofiter de Conformitate