Raport trim 1 2018

SIF2 SIF MOLDOVA S.A.

 

Data raportului: 15.05.2018

Informare conform: Legii 24/2017, Regulament CNVM nr. 1/2006, Cod BVB Operator de Piata 

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA

Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau

Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / [email protected]

CIF: 2816642

ORC: J04/2400/92

LEI: 254900Y1O0025N04US14

Capital social subscris si varsat: 101.317.917,6 lei

Numarul actiunilor emise: 1.013.179.176

Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune

Structura actionariatului: 100% privata

Free float: 100%

Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium

Identificatori internationali:

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2

ISIN: ROSIFBACNOR0

Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5

Reuters: SIF2.BX

 

Catre:   BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

Eveniment important: Disponibilitate Raport CA si Situatii financiare T1 2018

 

1. Sinteza Raport CA T1 2018

 

Rezultatele inregistrate de catre SIF Moldova in trimestrul I 2018 si obiectivele perioadei urmatoare, sunt in acord cu “Programul de activitate 2018” si strategiile multianuale aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor.

 

Structura portofoliului

Portofoliul de actiuni cotate (CORE) detine ponderea principala, de 79% in valoarea totala a activelor administrate, in timp ce ponderea actiunilor necotate a fost de 6,8%, pe fondul reorientarii politicii investitionale. S-au mentinut sectoarele financiar si energetic, 45,8% respectiv 18,8%, raportat la valoarea totala a activelor, ca sectoare principale in structura portofoliului.  A continuat procesul de restructurare a portofoliului SELL, reducandu-se numarul de participatii cu 8 fata de T1 2017, prin vanzarea integrala, in paralel cu cresterea expunerii per emitent, in special pe portofoliul CORE, cu efecte pozitive asupra performantei intregului portofoliu. 

 

Valoarea totala a activelor administrate a atins 2.075 mil lei, in crestere cu 13% fata de T1 2017. Valoarea unitara a activului net (VUAN) de 1,93 lei T1 2018, iregistreaza o crestere cu 15% fata de T1 2017, in tmp ce pretul actiunii SIF2 a atins valorea de 1,53 lei, in crestere cu 77% fata de T1 2017. Aceste evolutii au condus la reducerea discount-ului Pret SIF2 / VUAN de la 49% la T1 2017 la 21 % la T1 2018.

 

Procesul investitional - se deruleaza pe coordonatele strategiei definite pentru portofoliile de active, respectiv:

u  Crestere pentru portofoliul Detineri Majoritare - abordare de tip “private equity” in cadrul unor detineri majoritare existente (real estate, agricol, alte sectoare);

u  Recalibrare pentru portofoliul CORE- portofoliul listat ce ofera lichiditate activelor SIF Moldova, reprezentand principalul generator de venituri;

u  Restructurare pentru portofoliul SELL – continuare restructurare/vanzare a portofoliului de actiuni “istoric”.

 

Subliniem evolutiile semnificative inregistrate in dezvoltarea proiectelor principale initiate si derulate prin intermediul filialelor Grupului SIF Moldova:

u  Proiectul imobiliar “Baba Novac Residence” dezvoltat de Tesatoriile Reunite SA Bucuresti – a inceput construirea ansamblului rezidential compus din 6 blocuri cu 363 apartamente si 436 locuri parcare (subterane si supraterane). Constructia ansamblului este in grafic iar ritmul vanzarilor este peste cel prognozat initial, peste 190 de apartamente fiind deja contractate (aprilie 2018).

u  Proiectul Ferma Afine dezvoltat de Agrointens SA – se afla in curs de implementare proiectul privind extindere investitiei Ferma Afine pana la o suprafata de 76 ha, din care cca 24 ha plantatii existente, 35 ha plantatii in curs de infiintare si 17 ha terenuri tehnologice.

u  Proiectul Veranda Mall (detinere indirecta prin intermediul Professional Imo Partners SA si Nord SA) - performantele inregistrate in exploatarea acestui centru comercial, cu o suprafata inchiriabila de cca 27.000 mp si un grad de ocupare de peste 97%, au confirmat proiectiile SIF Moldova care au stat la baza deciziei investitionale.

u  Proiectul imobiliar “City Ring” - un nou proiect dezvoltat prin intermediul societatii Straulesti Lac Alfa SA. Proiectul vizeaza construirea a 1.400 apartamente, in etape, pe o suprafata de teren de aproximativ 9 ha, situata in zona de Nord Vest a municipiului Bucuresti. Arhitectura locuintelor, spatiile de relaxare, vecinatatea cu Colosseum Retail Park, transportul in comun si accesul facil spre Piata Victoriei si zona de nord a capitalei, alaturi de natura omniprezenta si proximitatea raului Colentina, sunt atuurile acestui proiect, care se doreste a fi „vitrina” unei noi vieti urbane de durata. Investitia totala a SIF Moldova, derulata in etape, va fi de 8,3 milioane euro. Finantarea proiectului este asigurata atat cu capital propriu, cat si cu imprumut bancar, iar valoarea de realizare estimata a proiectului este de peste 100 milioane euro (raport curent din 26.04.2018).

u  Proiectul Hotel Sport - se inregistreaza intarzieri mari in derularea proiectului din cauza proceselor dintre Primaria Cluj Napoca si Prefectura Cluj privind procedura de modificare a PUG referitor la reincadrarea unor loturi de teren.

 

2. Disponibilitate Raport CA T1 2018

 

In conformitate cu calendarul de comunicare financiara 2018, informam investitorii ca incepand cu data de 15 mai 2018, orele 18:30, vor fi puse la dispozitie:

u  “Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SIF Moldova aferent trimestrului I 2018”, intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017, Regulamentul nr. 1/2006 si Norma 39/2015;

u  “Informatiile financiare cu scop special pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2018, neauditate”.

(www.sifm.ro/Raportari periodice/2018).

 

Claudiu Doros  

Director General

 

Catalin Nicolaescu

Ofiter de Conformitate