Raport trim 1 2018

SIF3 SIF TRANSILVANIA S.A.

Nr. 5085/15.05.2018

COMUNICAT

privind rezultatele inregistrate de S.I.F. Transilvania in trimestrul I 2018

S.I.F. Transilvania a inregistrat la data de 31.03.2018 un profit net de 8,08 milioane lei, respectiv un profit inainte de impozitare de 8,28 milioane lei, mai mare cu 4,92 milioane lei comparativ cu profitul net realizat in primele trei luni ale anului 2017.

Veniturile nete din exploatare la 31.03.2018 inregistreaza valoarea de 12,94 milioane lei, fiind cu 3,99 milioane lei mai mari decat veniturile nete realizate in primele trei luni ale anului 2017.

Cheltuielile operationale inregistrate la data de 31.03.2018 insumeaza 4,66 milioane lei, fiind cu 0,41 milioane mai mari comparativ cu primele trei luni ale anului 2017.

Datoriile totale ale Societatii la finele trimestrului I 2018 insumeaza 86,27 milioane lei, fiind cu 16,18 milioane lei mai mari fata de cele inregistrate in aceasi perioada a anului precedent.

Capitalurile proprii la finele trimestrului I 2018 au valoarea de 1.028,65 milioane lei, in crestere cu 84,08 milioane lei fata perioada similara a anului precedent.

Activele totale detinute de Societate la data de 31.03.2018, evaluate in conformitate cu procedura interna pusa de acord cu Norma A.S.F. nr. 39 / 2015, insumau 1.114,93 milioane lei, in crestere cu 100,26 milioane lei, respectiv cu 9,88 % fata de valoarea inregistrata in aceasi perioada a anului precedent.

Activul net la data de 31.03.2018, calculat conform procedurii interne puse de acord cu Regulamentul A.S.F. nr. 9 / 2014 a inregistrat valoarea de 1.028,65 milioane lei (0,4719 lei / actiune), comparativ cu activul net la data de 31.03.2017, care a inregistrat valoarea de 944,58 milioane lei (0,4324 lei / actiune).

Raportul trimestrial la data de 31.03.2018, continand situatiile financiare interimare simplificate, situatia activelor si datoriilor si situatia detaliata a investitiilor, poate fi consultat incepand cu data de 15 mai 2018, ora 18:30, astfel:

· pe website-ul societatii, www.siftransilvania.ro, la Sectiunea „Informatii pentru investitori/Rapoarte/Rapoarte periodice”

· pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro si

· la sediul societatii, Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, Departamentul Actionariat.

Mihai Fercala Iulian Stan

Presedinte Executiv/ Vicepresedinte Executiv/

Director General Director General Adjunct

Diana Veres

Director Economic