Raport trim 1 2019

COTE CONPET SA

CONPET SA

Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania

Codul unic de inregistrare 1350020

Cod CAEN 4950

Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51

 

 

Rezultate financiare pentru perioada de trei luni, incheiata la data de 31 martie 2019

 

 

CONPET SA a inregistrat in primele 3 luni 2019 o cifra de afaceri de 98,83 mil lei, in crestere cu 8,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent si cu 8,5% mai mare fata de prevederile bugetare.

 

In primele 3 luni ale anului 2019 profitul net al societatii a crescut cu 26% (2,98 milioane lei) fata de 3 luni 2018 (3 luni 2019: 14,45 mil lei ; 3 luni 2018: 11,47 mil lei). Comparativ cu prevederile bugetare profitul net este in crestere cu 52,2%.

 

La 31.03.2019, veniturile din exploatare au cunoscut o crestere cu 6,9% fata de 3 luni 2018 (105,93 mil lei 3 luni 2019 de la  99,06 mil lei 3 luni 2018), urmare a cresterii veniturilor din transport cu 6,7% (95,99 mil.lei 3 luni 2019 de la 90,0 mil lei 3 luni 2018). Comparativ cu prevederile bugetare, veniturile din exploatare au crescut cu 7,3%;

 

Cheltuielile de exploatare realizate in perioada ianuarie-martie 2019 au inregistrat o crestere cu 5,0% fata de nivelul din perioada similara a anului 2018 (90,51 mil lei 3 luni 2019 de la 86,23 mil lei 3 luni 2018) si cu 2,9% fata de buget.

 

Cheltuielile de exploatare inregistrate primele 3 luni ale anului 2019 au fost influentate de cresterea cheltuielilor cu personalul urmare a negocierii noului contract colectiv de munca, respectiv cresterea castigului mediu brut lunar pe salariat de la 6.145 lei/salariat la 6.618 lei/salariat.

 

Rezultate financiare

 

Indicatori (mii lei)

 

3 luni 2019

BVC

3 luni 2019

3 luni 2018

Variatie % 3 luni 2019/

BVC

Variatie %

3 luni 2019/2018

Cifra de afaceri neta

98.830

91.100

90.964

8,5%

8,7%

Venituri exploatare

105.928

98.730

99.064

7,3%

6,9%

Cheltuieli exploatare

90.510

87.969

86.234

2,9%

5,0%

EBITDA

26.751

22.139

24.053

20,8%

11,2%

Profit exploatare (EBIT)

15.418

10.761

12.830

43,3%

20,2%

Venituri totale

107.906

99.555

100.114

8,4%

7,8%

Cheltuieli totale

90.550

87.979

86.235

2,9%

5,0%

Profit brut (EBT)

17.356

11.576

13.879

49,9%

25,1%

Profit net

14.449

9.492

11.465

52,2%

26,0%

 

Situatiile financiare intocmite la data de 31.03.2019 nu sunt auditate.

 

Raportul trimestrial privind activitatea economico-financiara a CONPET S.A. pentru perioada incheiata la data de 31 martie 2019 precum si Situatiile Financiare la data si pentru perioada de trei luni incheiata la 31 martie 2019 pot fi consultate accesand linkul de mai jos:

 

 

 

 

Director General

ing. Timur – Vasile CHIS

 

Director Economic

ec. Sanda Toader