Raport trim 1 2019

M MedLife S.A.

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

 

RAPORT 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 15.05.2019

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 5.536.270,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat:

 

Publicarea Raportului Trimestrial aferent primului trimestru, 2019

(perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019) GRUPUL MEDLIFE si MED LIFE S.A.

 

Med Life S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, incepand cu data de 15.05.2019, ora 9:00 AM, pe website-ul societatii (www.medlife.ro), la sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte si prezentari pentru Investitori/ Rapoarte Periodice, este disponibil Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2019.

 

De asemenea, Raportul Trimestrial aferent primului trimestru al exercitiului financiar 2019 poate fi consultat si prin accesarea link-ului de mai jos.

 

Website link: https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori/periodice

 

Informatii sumplimentare pot fi obtinute la: [email protected]

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

Grupul Medlife

 

SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATa A POZITIEI FINANCIARE LA 31 Martie 2019 („BILANT CONSOLIDAT”)
 
   

   31 martie,

 

1 ianuarie,

 

Variatie

   

2019

 

2019

   

ACTIVE

           

ACTIVE IMOBILIZATE

           

Fond comercial

 

82.378.647

 

82.378.647

 

0,0%

Imobilizari necorporale

 

38.963.872

 

39.647.014

 

-1,7%

Imobilizari corporale

 

452.887.076

 

458.033.010

 

-1,1%

Imobilizari cu drept de folosinta

 

105.951.764

 

-

 

100,0%

Alte active financiare

 

16.654.765

 

10.115.776

 

64,6%

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

 

696.836.124

 

590.174.447

 

18,1%

ACTVE CIRCULANTE

           

Stocuri

 

30.262.729

 

31.070.480

 

-2,6%

Creante

 

85.303.599

 

78.957.879

 

8,0%

Alte active

 

12.071.509

 

13.117.114

 

-8,0%

Numerar si echivalente de numerar

 

39.675.884

 

34.206.159

 

16,0%

   

167.313.721

 

157.351.632

 

6,3%

Active clasificate ca destinate vanzarii

 

381.665

 

381.665

 

0,0%

CHELTUIELI IN AVANS

 

8.817.794

 

6.186.462

 

42,5%

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE

 

176.513.180

 

163.919.759

 

7,7%

TOTAL ACTIVE

 

873.349.304

 

754.094.206

 

15,8%

CAPITALURI SI DATORII

           

DATORII CURENTE

           

Datorii comerciale

 

145.922.699

 

140.970.528

 

3,5%

Descoperire de cont

 

29.307.406

 

30.911.018

 

-5,2%

Portiunea curenta a datoriei din leasing financiar

 

43.020.855

 

8.949.472

 

380,7%

Portiunea curenta a datoriilor pe termen lung

 

25.717.668

 

23.162.490

 

11,0%

Datorii cu impozitul pe profit curent

 

1.074.068

 

729.572

 

47,2%

Provizioane

 

1.875.448

 

2.458.957

 

-23,7%

Alte datorii

 

35.556.505

 

37.605.544

 

-5,4%

Datorii asociate cu active destinate vanzarii

 

442.944

 

 458.785

 

-3,5%

TOTAL DATORII CURENTE

 

282.917.593

 

245.246.366

 

15,4%

DATORII PE TERMEN LUNG

           

Datorii din leasing financiar

 

100.766.080

 

26.525.231

 

279,9%

Datorii pe termen lung

 

294.912.197

 

287.013.365

 

2,8%

TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG

 

 395.678.277

 

313.538.596

 

26,2%

Datorii cu impozitul amanat

 

16.598.179

 

16.436.342

 

1,0%

TOTAL DATORII

 

695.194.049

 

575.221.304

 

20,9%

CAPITALURI

           

Capital emis

 

 81.495.470

 

81.495.470

 

0,0%

Actiuni proprii

 

  (3.730.082)

 

(6.056.105)

 

-38,4%

Rezerve

 

  93.906.109  

 

93.906.109

 

0,0%

Rezultat reportat

 

  (12.988.579)

 

(9.994.660)

 

30.0%

  Capitaluri atribuibile proprietarilor Grupului

 

158.682.918

 

159.350.814

 

-0,4%

Interese care nu controleaza

 

19.472.337

 

19.522.088

 

-0,3%

TOTAL CAPITALURI

 

   178.155.255

 

178.872.902

 

-0,4%

TOTAL CAPITALURI SI DATORII

 

873.349.304  

 

754.094.206

 

15,8%

 
SITUATIA CONSOLIDATA NEAUDITATA A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019 („CPP CONSOLIDAT”)
 
   

Perioada de 3 luni incheiata la

 31 martie

 

Variatie

   

2019

 

2018

 

2019/2018

             

CIFRA DE AFACERI

 

  231.022.320  

 

 176.228.645

 

31,1%

Alte venituri operationale

 

   2.026.049  

 

 209.217

 

868,4%

VENITURI OPERATIONALE

 

233.048.369

 

 176.437.862

 

32,1%

             

CHELTUIELI OPERATIONALE

 

(218.005.747)

 

(166.815.073)

 

30,7%

             

PROFIT OPERATIONAL

 

15.042.622

 

9.622.789

 

56,3%

             

Costul finantarii

 

(4.785.542)

 

 (3.363.845)

 

42,3%

Alte cheltuieli financiare

 

(6.318.848)

 

 (256.061)

 

2367,7%

             

REZULTAT FINANCIAR

 

(11.104.390)

 

(3.619.906)

 

206,8%

   

                       

 

                          

   

REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

 

3.938.232

 

 6.002.883

 

-34,4%

Cheltuiala cu impozitul pe profit

 

  (1.568.883)

 

 (1.614.370)

 

-2,8%

REZULTAT NET

 

  2.369.349  

 

 4.388.513

 

-46.0%

Proprietarilor Grupului

 

 940.414

 

 2.887.261

 

-67.4%

Intereselor care nu controleaza

 

 1.428.935

 

 1.501.252

 

-4,8%

             

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL CARE NU VOR FI RECLASIFICATE IN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE

           
             

Castig/pierdere rezultat/a din reevaluare

 

                    -  

 

                      -  

 

0,0%

Corectii referitoare la ani precedenti

 

                    -  

 

                     -  

 

0,0%

Impozit amanat pentru alte elemente ale rezultatului global

 

                     -

 

        -  

 

0,0%

TOTAL ALTE ELEMENTE DE REZULTAT GLOBAL

 

                        -  

 

                     -  

 

0,0%

   

 

 

 

   

Total alte elemente de rezultat global atribuibile

           

Proprietarilor Grupului

 

                  -  

 

                      -  

 

0,0%

Intereselor care nu controleaza

 

                   -  

 

                     -  

 

0,0%

TOTAL REZULTAT GLOBAL

 

2.369.349

 

      4.388.513

 

-46,0%

   

 

 

 

   

Total rezultat global atribuibil:

           

Proprietarilor Grupului

 

   940.414

 

 2.887.261

 

-67,4%

Intereselor care nu controleaza

 

1.428.935  

 

 1.501.252

 

-4,8%

 
I. ANALIZA FINANCIARA

Analiza Contului de Profit si Pierdere Consolidat

Cifra de afaceri a perioadei de 3 luni incheiata la 31 martie 2019 (“T1 2019”) s-a ridicat la 231.022.320 RON, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primele 3 luni 2018 (“T1 2018”) cu 31,1%. Cresterea s-a datorat, in principal, cresterii semnificative a tuturor liniilor de afaceri ale Grupului, cu preponderenta in Spitale, Clinici, Vanzari corporative si Laboratoare, precum si achizitiilor finalizate de Grup in 2018, ulterior lunii martie.

Linie de afaceri

T1 2019

% din Total Vanzari

T1 2018

% din Total Vanzari

Variatie

 

Vanzari

Vanzari

2019/2018

Clinici

 67.709.964

29,3%

  48.199.052 

27,4%

40,5%

Stomatologie

 14.375.414

6,2%

 10.534.452

6,0%

36,5%

Spitale

52.713.276

22,8%

 33.002.491

18,7%

59,7%

Laboratoare

 38.105.024

16,5%

 33.632.216

19,1%

13,3%

Vanzari corporative

 45.581.978

19,7%

  39.857.039 

22,6%

14,4%

Farmacii

 9.750.143

4,2%

 8.948.472

5,1%

9,0%

Altele

 2.786.521

1,2%

2.054.923

1,2%

35,6%

TOTAL

 231.022.320

100.0%

176.228.645

100%

31.1%

 

Cheltuielile operationale includ cheltuieli fixe si variabile, precum si cheltuieli cu bunuri si materiale utilizate de Grup pentru prestarea serviciilor. Grupul a inregistrat cheltuieli operationale de 218.005.747 RON in T1 2019, reprezentand o crestere de 30,7%, sau 51.190.674 RON, comparativ cu T1 2018. Cresterea este in principal determinata de cresterea activitatii grupului. Cheltuielile operationale ca pondere in total venituri operationale au scazut la 93,5% in T1 2019 de la 94,5% in T1 2018.

Profitul operational a inregistrat o crestere de 56,3% in T1 2019 comparativ cu T1 2018, de la 9.622.789 RON in T1 2018 la  15.042.622  RON in T1 2019.

Pierderea financiara a crescut in T1 2019 cu 7.484.484 RON, de la 3.619.906 RON in T1 2018, la 11.104.390 RON in T1 2019. Cresterea s-a datorat in principal cresterii cu 6.062.787 RON in alte cheltuieli financare ca urmare a cresterii cheltuielilor din diferente de curs valutar, dar si cresterii cu 1.011.480 RON in costul finantarii ca urmare a implementarii IFRS 16.   

Rezultatul net inregistrat in perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2019 a scazut cu  2.019.164 RON sau 46,0% comparativ cu aceeasi perioada din 2018, de la 4.388.513 RON in T1 2018 la  2.369.349  RON in T1 2019. Scaderea reprezinta transalatarea cresterii cheltuielilor financiare in rezultatul net.

Luand in calcul situatiile pro-forma, vanzarile pentru T1 2019 insumeaza 230.004.605 RON, iar EBITDA ajustata insumeaza  41.895.914  RON. Pentru mai multe informatii despre informatiile financiare pro-forma consultati capitolul VII – INFORMATII FINANCIARE PRO-FORMA CONSOLIDATE NEAUDITATE.

Analiza Bilantului Consolidat

Activele imobilizate insumeaza 696.836.124 RON la 31 martie 2019, inregistrand o crestere de 18,1% comparativ cu 31 decembrie 2018.

Activele circulante au crescut cu 7,7%, de la 163.919.759 RON la 31 decembrie 2018 la 176.513.180 RON la 31 martie 2019.

Datoriile curente (excluzand datoriile purtatoare de dobanda) au crescut cu 2.648.278 RON, sau 1,5%, de la 182.223.386 RON la 31 decembrie 2018 la 184.871.664 RON la 31 martie 2019.

Datoriile purtatoare de dobanda au crescut cu 117.162.630 RON, sau 31,1%, de la 376.561.576 RON la 31 decembrie 2018 la 493.724.206 RON la 31 martie 2019. Cresterea se datoreaza in principal implementarii IFRS 16 ce duce la o crestere cu 106.471.190 RON a datoriei din leasing financiar.

II.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31 MARTIE 2019

 

 

Perioada incheiata la

Indicatorul lichiditatii curente

31 martie 2019

       

Active curente

  176.513.180

=

       0,62

Datorii curente

282.917.593

       
 

Perioada incheiata la

Indicatorul gradului de indatorare

31 martie 2019

       

Capital imprumutat

  395.678.277

=

       223%

Capital propriu

   178.155.255

       

Capital imprumutat

395.678.277

=

       69%

Capital angajat

   573.833.532

       
 

Perioada incheiata la

Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)

31 martie 2019

       

Sold mediu clienti

  82.130.739

=

     32,00

Cifra de afaceri

 231.022.320  

       
       
 

Perioada incheiata la

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

31 martie 2019

       

Cifra de afaceri

         231.022.320

=

       0,33

Active imobilizate

696.836.124

 

III.PRINCIPALII INDICATORI OPERATIONALI

 

Linie de afaceri

Informatii

 Perioada de 3 luni incheiata la
31 martie 2019

Perioada de 3 luni incheiata la
31 martie 2018

Clinici

Venit

 67.709.964

 48.199.052

Clinici

Vizite

 435.603

 320.519

Clinici

Venit mediu

 155,4

 150,4

Stomatologie

Venit

 14.375.414

 10.534.452

Stomatologie

Vizite

 29.632

 25.808

Stomatologie

Venit mediu

 485,1

 408,2

Spitale

Venit

 52.713.276

 33.002.491

Spitale

Pacienti

 20.816

 15.658

Spitale

Venit mediu

 2.532,3

 2.107,6

Laboratoare

Venit

 38.105.024

 33.632.216

Laboratoare

Analize

 1.496.320

 1.445.108

Laboratoare

Venit mediu

 25,5

 23,3

Vanzari Corporative

Venit

 45.581.978

 39.857.039

Vanzari Corporative

PPM

 650.193

 573.688

Vanzari Corporative

Venit mediu

 70,1

 69,5

Farmacii

Venit

 9.750.143

 8.948.472

Farmacii

Clienti

 69.700

 75.256

Farmacii

Venit mediu

 139,9

 118,9

Altele

Venit

 2.786.521

2.054.923

 

IV. INFORMATII FINANCIARE CONSOLIDATE NEAUDITATE PRO-FORMA PENTRU PERIOADA DE 3 LUNI INCHEIATA LA 31 MARTIE 2019 (“CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT PRO-FORMA”)
 

Situatia Pro-forma Consolidata a contului de profit si pierdere

 

3 luni incheiate la 31 martie 2019

 

Situatii financiare consolidate

Normalizare

Costuri nerecurente

Ajustare
Pro-forma

CIFRA DE AFACERI

231.022.320

(6.092.247)

-

224.930.073

Alte venituri operationale

2.026.049

-

-

2.026.049

 VENITURI OPERATIONALE

233.048.369

(6.092.247)

-

226.956.122

         

 CHELTUIELI OPERATIONALE

(218.005.747)

6.092.247

1.688.142

(210.225.357)

 PROFIT OPERATIONAL

15.042.622

-

1.688.142

16.730.764

         

Costul finantarii

(4.785.542)

-

-

(4.785.542)

Alte cheltuieli financiare

(6.318.848)

-

-

(6.318.848)

 REZULTAT FINANCIAR

(11.104.390)

-

-

(11.104.390)

         

 REZULTAT INAINTE DE IMPOZITARE

3.938.232

-

1.688.142

5.626.374

         

Cheltuiala cu impozitul pe profit

(1.568.883)

-

(270.103)

(1.838.986)

         

 REZULTAT NET

2.369.349

-

1.418.040

3.787.389

         
         
         

Reconcilierea Rezultatului Net la EBITDA

 

3 luni incheiate la 31 martie 2019

 

Situatii financiare consolidate

Normalizare

Costuri nerecurente

Ajustare
Pro-forma

         

Profit/(pierdere) pentru perioada

2.369.349

-

1.418.040

3.787.389

Reintegrare:

       

Impozite pe profit:

1.568.883

-

270.103

1.838.986

Din care:

       

Cheltuieli cu impozitele de baza

1.568.883

-

-

1.568.883

Impact costuri nerecurente

-

-

270.103

270.103

Rezultat financiar

11.104.390

-

-

11.104.390

Depreciere, amortizare si pierderi, inclusiv din reevaluari

23.296.903

-

-

23.296.903

         

EBITDA Ajustata

38.339.524

-

1.688.142

40.027.667

         
         
         

Cifra de afaceri impartita pe linii de afaceri

 

3 luni incheiate la 31 martie 2019

 

Situatii financiare consolidate

Normalizare

Costuri nerecurente

Ajustare
Pro-forma

         

Clinici

67.709.964

(295.840)

-

67.414.124

Stomatologie

14.375.414

-

-

14.375.414

Spitale

52.713.276

(5.796.407)

-

46.916.869

Laboratoare

38.105.024

-

-

38.105.024

Vanzari Corporative

45.581.978

-

-

45.581.978

Farmacii

9.750.143

-

-

9.750.143

Alte Venituri

2.786.521

-

-

2.786.521

Total cifra de afaceri

231.022.320

(6.092.247)

-

224.930.073